Rune Jons äng

Vi sköter om en äng tillsammans med Torslunda hembygdsförening. Röjning på vintern, fagning på våren och slåtter på sommaren. Titta i aktuellt program för aktiviteter. Kontaktperson: Lisa Tengö 076-114 76 30

En film om Rune Jons äng: