Mars – Nära Natur

Naturen från TV-soffan kan vara häftig, men är det lika kul när man kommer ut i den verkliga naturen? Jan Mikaelsson gör en betraktelse över detta och menar att, ja, det är det om vi tar oss tid att upptäcka naturen. Det är här Naturskyddsföreningen kan göra skillnad menar Jan, som ser det lokala engagemanget […]

Läs mer

Röjning i Rune Jons äng

Nu är årets första insats genomförd i Rune Jons äng – slåtterängen utanför Skogsby som vi tillsammans med Torslunda hembygdsförening sköter om på gammalt sätt. Innan konstgödslingens tid var slåtterängar vanliga eftersom de gav foder till djuren som i sin tur gav gödsel till åkrarna. Idag är slåtterängar sällsynta och därmed de växter som är speciella […]

Läs mer