Årsmöte 2018

Välkommen till Ölands Naturskyddsförenings årsmöte den 18 mars kl. 14.00 – 18.00 i Klockargården i Högsrum! Adrss: Högsrums Bygata 1, se bifogad karta Program Henrik Karlsson presenterar sin fantastiska bildserie DET VILDA NORDEN En rejäl macka, eller två, samt kaffe/té. Årsmötesförhandlingar, med val av styrelse m.m. Konstituerande Styrelsemöte

Läs mer

Ny vikarie på Kansli Sydost

Elin Atlas-Björklund, Regional verksamhetskoordinator (vik.) Mitt namn är Elin Atlas-Björklund och jag kommer fram till sommaren 2017 vara vikarierande verksamhetskoordinator på Naturskyddsföreningens kansli Sydost. Jag är ny i Naturskyddsföreningen och känner att jag hittat hem, jag har träffat en del läns- och kretsaktiva och tycker det är fantastiskt att höra allas engagemang i globala, regionala och […]

Läs mer

Dokument till årsstämman 2016

Som tidigare meddelats håller Ölands Naturskyddsförening årsstämma söndagen den 20 mars kl 16.00 på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Klicka på läs mer så får du tillgång till Dagordning Årsstämma 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar

Läs mer

Årsstämma i ÖN

Söndagen den 20 mars kl 16.00 håller Ölands Naturskyddsförening årsstämma på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Fältbiologernas nya ordförande, Minou Moon, kommer till årsstämman. Minou berättar om ”Fältbiologerna och miljökampen”. Välkommen!

Läs mer

Ät mindre kött – men ät svenskt kött

Med anledning av samhällsdebatten om vår köttkonsumtion har Naturskyddsföreningen gått ut med ”Frågor och Svar” kring detta, som vi tidigare länkat till på denna hemsida. Produktionen av kött i världen har ju otvivelaktigt en negativ inverkan på klimatet. Samtidigt har köttproduktionen från betesdjur i odlingslandskapet i Sverige en ytterst viktig funktion för biologisk mångfald och […]

Läs mer