Åkermark

På Öland kan du fortfarande finna ogräsrika åkrar. Störst chans har du längs östra landsvägen i socknarna Föra, Löt, Långlöt, Runsten och Hulterstad. Finner du en åker som är röd av kornvallmo eller blå av blåklint kan det löna sig att stanna till och titta främst i åkerhörnen. I höstsådda åkrar med raps, råg eller korn har du störst chans till fynd. Nattglim, riddarsporre, storjungfrukam, luddvicker och åkerkulla är fortfarande ganska vanliga medan åkerranunkel, korndådra, nålkörvel, åkermadd, sommarklynne, spjutsporre och renlosta är mer sällsynta. Tips på områden med ogräsrika åkrar får du vid Petgärde träsk och Dyestad. Tänk på att inte gå ut i växande gröda, åkerogräsen håller till i den sprutfria kanten av åkern. Arter som klätt och råglosta växer idag endast i så kallade allmogeåkrar, se Karum.

Källa: Ölands Botaniska Förening