Allmänt

Öland – solens och vindarnas ö

Öland, det minsta av våra svenska landskap, lockar många naturintresserade, inte minst naturfotografer att uppleva det speciella som finns här. De flesta känner till Ottenby fågelstation, Stora Alvaret och Ölandsbron som sedan 1972 knyter samman Öland med fastlandet.

Redan 1741 upptäckte Carl von Linné att Öland skilde sig från Sverige i övrigt. ”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt annorledes än de andre Sveriges provincier…” Strofen är ofta citerad, men säger mycket om känslan man får när man möter Öland.

Ölands läge i Östersjön, ett efter svenska förhållanden varmt och torrt klimat och den kalkrika berggrunden gör Ölands natur unik. Linné som besökte Öland ”i tjänsten” och inte som turist, var trots detta lyrisk över vad han upplevde. Han njuter i fulla drag av de öländska lundarnas skönhet, som han menar väl kan mäta sig med de vackraste i Europa. Följande reflexion understryker hans förtjusning: ”En som blivit trött vid denna världens ostadiga sinnelag och söker undandraga sig dess fåfänga uti ett stilla obscuro, (obemärkthet) kan aldrig finna angenämare retraite (fristad).”

Trots att mer än 250 år har gått sedan Linné beskrev sin resa på Öland känns fortfarande mycket igen i den öländska naturen. Vare sig du är intresserad av växter, fåglar, insekter, kust och strandängar, stora lövskogar, öppna jordbrukslandskap eller det helt unika alvarlandskapet har du massor av möjligheter. Själv har jag hållit till regelbundet på Öland i mer än 25 år, men hittar alltid ny inspiration och nya bilder. Några tips kommer här.