ÖN protesterar mot att Kalmar och Öland utesluts från Leaderprogrammet

Ölands Naturskyddsförening framför i skrivelse till Jordbruksverket kritik mot verkets beslut att utesluta Kalmar och Öland från lokalt ledd utveckling med leadermetoden inom Jordbruksprogrammet under den kommande programperioden. ÖN menar att beslutet är felaktigt, att det är omotiverat och strider mot Europeiska rådets avsikt med utvecklingsprogrammen. ÖN framhåller Jordbruksverkets ansvar för de orättvisa regionala skillnader som […]

Läs mer

Mer mull blir klimatiskt gull

Ofta uppmärksammas hur vi kan minska klimatpåverkan genom att äta mindre nöt- och lammkött eller plantera träd. Men det finns fler vägar att gå! Vi kan låta ekosystemen hjälpa oss att bromsa uppvärmningen. I djurtäta odlingslandskap som här på Öland kan jordbruket bidra genom att låta mer kol bindas in i åkermarken. Ett global ökning […]

Läs mer

December

Nu verkar det som om stormen Gorm har gjort sitt i våra trakter. Här i byn var vi strömlösa nästan ett dygn och det var precis nyss som vi fick tillbaka kontakten med omvärlden via Internet på riktigt. Man märker hur sårbara vi är. Nåväl det har inte gått någon nöd på oss, ved till […]

Läs mer