Skräpmark och täkter

På Öland finns många spår av mänsklig aktivitet. Åker du kustvägen norrut från Äleklinta finns gamla kalkstensbrott längs hela kuststräckan upp till Alvedsjöbodar. Många växter drar nytta av denna miljö. Exempel på arter du finner i gamla kalkstensbrott är kalkbräken, kalkkrassing, ävjebrodd och kal knipprot. Kalkstensbrott finns vid Jordhamnsalvaret och Gullehamns stenbrott. I gamla sandtag kan en del konkurrenssvaga växter finna en nisch exempelvis sandglim, sanddådra, grådådra, klådris och vittåtel, exempelvis vid Sandkullevägen. Gamla industrimiljöer vid Degerhamn bjuder på många spännande upplevelser vid Bergstigen, Degerhamn. En del tidigblommande trädgårdsväxter sprider sig villigt ut i det öländska landskapet, t ex vid Algutsrums kyrka.

Källa: Ölands Botaniska Förening