Fridays For Future – nu även i Mörbylånga!

Fredagen 25 september genomfördes en klimat-manifestation i Mörbylånga. Ölands naturskyddsförening (ÖN) och Ölands folkhögskola ordnade en cykelkortege (se nedan) från Mörbylånga gamla station hela Köpmangatan upp till Kommunhuset vid Trollhättevägen, där ytterligare klimaträddare anslöt, sammanlagt var vi närmare 40 personer. Gunnar Kvarnbäck tillhandahöll de fina tvåhjulingarna från sin cykeluthyrningsfirma. Plakat med olika uppmaningar till politiker, […]

Läs mer

Om GC-vägen Skärlöv-Solberga

En utredning föreligger angående möjligheter och utförande av en förbättrad GC-(gång och cykel)-väg mellan Skärlöv och Solberga. ÖN anser att anläggande av en sådan är i huvudsak bra, enligt nyligen inskickat yttrande, för de viktigaste synpunkterna se även nedan. Vi finner det positivt att ytterligare en sträcka av cykel- och gångväg nu kan anläggas, med […]

Läs mer

Ät mindre kött – men ät svenskt kött

Med anledning av samhällsdebatten om vår köttkonsumtion har Naturskyddsföreningen gått ut med ”Frågor och Svar” kring detta, som vi tidigare länkat till på denna hemsida. Produktionen av kött i världen har ju otvivelaktigt en negativ inverkan på klimatet. Samtidigt har köttproduktionen från betesdjur i odlingslandskapet i Sverige en ytterst viktig funktion för biologisk mångfald och […]

Läs mer

Mer mull blir klimatiskt gull

Ofta uppmärksammas hur vi kan minska klimatpåverkan genom att äta mindre nöt- och lammkött eller plantera träd. Men det finns fler vägar att gå! Vi kan låta ekosystemen hjälpa oss att bromsa uppvärmningen. I djurtäta odlingslandskap som här på Öland kan jordbruket bidra genom att låta mer kol bindas in i åkermarken. Ett global ökning […]

Läs mer

Vill du vara med i Fenologinätverket?

Då ska du komma till ett möte på Ölands Folkhögskola i Skogsby. Vid mötet kommer Kjell Bolmgren på SLU – Sveriges lantbruksuniversitet – att berätta om Fenologinätverket och hur du kan bidra till detta. Titeln på föredraget är: Frivilligas miljöövervakning av vårtecken och hösttecken viktiga för att se klimatförändringens effekter. Tid: 23 september kl 19.00 Plats: Ölands Folkhögskola, […]

Läs mer

Föredrag av meteorolog Pär Holmgren

Pär Holmgren, aktuell med en ny bok om klimatfrågorna, berättar om utmaningarna och hur samhället behöver ställas om i hållbar riktning. Föreläsningen inleder vårt firande av världsbokdagen tillsammans med Borgholms bibliotek. Tisdag den 21 april 18.30 Plats Borgholms Bibliotek Per Holmgren talar på temat: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! Se […]

Läs mer