Hur vi behandlar personuppgifter

Ölands naturskyddsförening med organisationsnummer 832000-4230 är personuppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, vars centrala medlemsregister ”Rutger” vissa av oss har tillgång till.

I detta register finns medlemmars namn, postadress, telefonnummer och för cirka hälften av medlemmarna även e-postadress.

Ölands naturskyddsförening värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Ölands naturskyddsförening vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registrerar dem.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter får du kontakta Ölands naturskyddsförening, där ordf. Jan Herrmann [ jan.herrmann@lnu.se ] är medlemsansvarig.

Har du frågor som medlem om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, hanterar dina personuppgifter får du kontakta dess Medlems- och Givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se.

Har du allmänna frågor om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, behandlar personuppgifter kan du kontakta dess verksamhetscontroller på dataskydd@naturskyddsforeningen.se.

Mer information om hur Ölands naturskyddsförening behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Ölands naturskyddsförening.