Alvar

Alvar förekommer på några få ställen i världen på flacka hällmarker på kalkbergrund och kännetecknas av att de saknar eller har ett mycket tunt jordtäcke, växlande tillgång på vatten, ett hårt klimat och ett säreget växt- och djurliv. De arter som lever här måste klara sommarens ibland nästan ökenliknande hetta, höstarnas skyfall och vintrarnas frostsprängning och snödrev. Alvar liknande de öländska finns på öarna med kalkberggrund i Östersjön, främst på Gotland, Dagö och Ösel, men små områden finns också i Västergötland.

Stora Alvaret

Det är svårt att beskriva Öland utan att nämna Stora Alvaret. På Öland upptar alvarmark cirka en fjärdedel av ytan och sätter därför en speciell prägel på ön. Stora Alvaret är det största sammanhängande området och dominerar helt södra Öland.

På avstånd kan Stora Alvaret verka tråkigt, ointressant och nästan sterilt, men vid närkontakt blir intrycken helt andra. Det gäller att kliva ur bilen och ta till sig det öppna landskapets speciella karaktär.

På Stora alvaret möts växter från hela världen. Här finns fjällväxter som masklav och fjällnejlika och sydeuropeiska växter som bergskrabba och såpört. Här finns också endemiska arter, som förekommer endast på Öland i hela världen, ölandssolvända och alvarmalört. Ölandssolvända och det uttorkningståliga gräset fårsvingel är karaktäristiska på grusalvaren. På de djupare jordarna som består av svallad morän växer axveronika, solvända och orkidéer som Adam och Eva, Sankt Pers nycklar och krutbrännare. I sprickor i kalkstenen, karsten, växer bl.a. ormbunken svartbräken och den sällsynta klipplöken. Alvarets karaktärsfågel är främst ljungpiparen som med sin vemodiga vissling skapar en säregen ödemarksstämning. Andra typiska fåglar är sånglärka, törnskata, stenskvätta, storspov och ängshök

Att peka ut en speciell plats som är bättre eller intressantare än andra är svårt. En bra början, om Stora Alvaret är en helt ny erfarenhet, är informationsplatsen vid Möckelmossen, mellan Resmo och Stenåsa. Själv försöker jag ständigt att hitta nya platser som jag dessutom besöker vid olika årstider och väder. Jag inser därför att jag aldrig kommer att bli färdig med detta 26 000 hektar stora naturområde.

Stora Alvaret är inget stort besöksmål med tusentals turister som invaderar markerna. Vårens och försommarens orkidéblomning är dock en publikmagnet, väl värt ett besök för varje naturfotograf. Under högsommaren kan det vissa år vara mycket torrt och uppbränt, med gula och bruna nyanser så långt ögat når. Något våtare somrar kan man få uppleva en imponerande blomprakt.

Hösten kan bjuda på rastande tranor och en betydligt fuktigare miljö. Stora områden som under sommaren varit totalt upptorkade, kan efter höstregnen helt stå under vatten och så förbli till nästa sommars torka.

Här kan du läsa om fler alvar på Öland:

Alvar på Öland

Bildgalleri för växter på Stora Alvaret. Klicka på bilden för att göra den större (fler bilder kommer så småningom)