2020

Även detta Corona-år kan och får vi njuta av naturen på Öland. Då kan man låta sig inspireras av Årets Ölandsfotograf 2020 Miriam Eriksson, som för tredje gången nu tilldelats detta fina pris och hedersutmärkelse.

Årets tema var ”Ölands vägar och stigar”. Motivering för att Miriam tilldelades priset finner du HÄR

Miriam Eriksson

 

Årets Ölandsfotograf 2020

Din fotografiska tolkning av Öland under hela året.

Tema 2020: ”ÖLANDS VÄGAR OCH STIGAR”

 

TÄVLINGSREGLER

Tävlingsbidrag

 • Temat ”Ölands vägar och stigar” får tolkas fritt. Här kommer fotografens kreativitet att prövas.
 • Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder, där bilderna representerar årets olika månader. Bilderna behöver inte vara tagna samma år.
 • Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv.
 • Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl. a. framgår var bilderna är tagna.

 

Teknik

 • Du fotograferar analogt eller digitalt, men de inlämnade bilderna ska vara i digital form med högsta möjliga upplösning.
 • Bilderna ska levereras i jpg-format. I bildernas filnamn ska månaden framgå, exempelvis 1 jan.jpg — 12 dec.jpg. Fotografens namn får ej finnas i filnamn eller på bilderna.
 • Tillsammans med bildfilerna och den förklarande texten bifogar du uppgifter om vem du är samt kontaktuppgifter.
 • Bilderna ska vara i liggande format.
 • Bildkvalitén ska vara sådan att bilderna minst klarar att förstoras till A3-format eller cirka 30×40 cm.
 • Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten, men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck.
 • Finns det identifierbara personer på bilderna ansvarar fotografen för att dessa personer tillåter att bilderna publiceras.

 

Inlämning

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 4 maj 2020 till: Jan Herrmann, Strandvägen 2 J, 386 31 Färjestaden. Den som önskar USB-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert. Bidragen kan också skickas som en komprimerad fil per e-post till: jan.herrmann@lnu.se

 

Tävlande

Tävlingen är öppen för alla, såväl amatörer som proffs, för ölänningar, fritidsboende och besökande.

 

Jury och arrangörer

Juryn består av representanter för de arrangerande organisationerna, Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet, Ölands skördefest och Ölands Turistbyrå.

Medlemmar i juryn och deras familjer får ej delta i tävlingen.

Juryn behandlar tävlingsbidragen anonymt varför bilderna inte får vara signerade.

 

Vinnaren och priserna

Vinnaren meddelas snarast när juryn har fattat sitt beslut.

Vinnaren offentliggörs vid Naturskyddsföreningens arrangemang ”Naturaftonen”, fredagen den 5 juni 2020, vid Gråborg från kl. 18. Ett önskemål är att vinnaren kan vara med vid detta tillfälle.

Vinnaren får ett vandringspris av öländsk kalksten och glas och ett penningpris på 15 000 kr. Vinnaren ska bekosta inramade och inglasade utställningsbilder i A3-format eller cirka 30×40 cm. Utställningen kommer att visas på några olika platser på Öland under juli – september, fram till och med Ölands skördefest 2020.

I samband med invigningen av Ölands skördefest i Årets Ölandsby i slutet av september 2020 sker en offentlig prisutdelning där vinnaren medverkar.

Vinnarbilderna kommer att publiceras i Ölandsbladet och i Skördefestens tidning samt på arrangörernas hemsidor.

Vinnaren behåller rättigheterna till bilderna, men arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bilderna för marknadsföring av tävlingen och för kringarrangemang till denna, inklusive en eventuell kalender.

Ur den vinnande kollektionen på 12 bilder inbjuds allmänheten att rösta fram ”Årets bild”.

 

Ändringar

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar och kompletteringar här!

 

Kontakt

Staffan Arvegård, Ölands Naturskyddsförening, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com