2018

 

Bengt Kallenberg, Eketorp, har erhållit utmärkelsen Årets Ölandsfotograf 2018. Det är den tredje inteckningen han får i vandringspriset, en kamera i glas tillverkad av Poul Jörgensen vid Kastlösa glashytta.

Temat för året var ”Öländska möten”

 

Bengt Kallenberg

Årets Ölandsfotograf 2018

Din fotografiska tolkning av Öland under hela året

Tema 2018: ”ÖLÄNDSKA MÖTEN

Tävlingsregler

Tävlingsbidrag

 • Temat Öländska möten får tolkas fritt. Här kommer fotografens kreativitet att prövas.
 • Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder, där bilderna representerar årets olika månader.
 • Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv.
 • Du får gärna välja bilder ur ditt bildarkiv.
 • Bilderna ska vara i liggande format.
 • Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl. a. framgår var bilderna är tagna.
 • I bildernas filnamn ska månaden framgå, exempelvis 1 jan.jpg — 12 dec.jpg. Fotografens namn får ej finnas i filnamn eller på bilderna.
 • Tillsammans med bildfilerna och den förklarande texten bifogar du uppgifter om vem du är samt kontaktuppgifter.
 • Du fotograferar analogt eller digitalt men de inlämnade bilderna ska vara i digital form med högsta möjliga upplösning.
 • Bildkvalitén ska vara sådan att bilderna minst klarar att förstoras till A3-format eller cirka 30×40 cm.
 • Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten, men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck. HDR-teknik får användas men det ska i så fall anges.
 • Finns det identifierbara personer på någon av bilderna ansvarar fotografen för att det finns modellrelease för dessa personer.
 • Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 30 april  2018 till: Jan Herrmann, Strandvägen 2 J, 386 31 FÄRJESTADEN. Den som önskar USB-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert.

Tävlande

Tävlingen är öppen för alla, såväl amatörer som proffs, för ölänningar, fritidsboende och besökande.

Jury och arrangörer

Juryn består av representanter för de arrangerande organisationerna, Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet, Ölands skördefest och Ölands Turistbyrå.

Medlemmar i juryn och deras familjer får ej delta i tävlingen.

Juryn behandlar tävlingsbidragen anonymt varför bilderna inte får vara signerade.

Vinnaren och priserna

Vinnaren meddelas snarast när juryn har fattat sitt beslut.

Vinnaren offentliggörs under Naturskyddsföreningens arrangemang ”Naturnatten” vid Gråborg, tisdagen den 5 juni, från kl. 18. Ett önskemål är att vinnaren kan vara med vid detta tillfälle.

Vinnaren får ett vandringspris och ett penningpris på 15 000 kr. För penningpriset ska vinnaren bekosta ramade och inglasade utställningsbilder i A3-format eller cirka 30×40 cm. Utställningen kommer att visas på några olika platser på Öland under juli – september, fram till och med Ölands skördefest 2018. Under våren 2019 kommer utställningen att visas på Turistbyrån i Borgholm. Allmänheten kan vinna priser genom att rösta fram den bästa månadsbilden.

I samband med invigningen av Ölands skördefest i Årets Ölandsby i slutet av september 2018 sker en offentlig prisutdelning där vinnaren medverkar.

Vinnarbilderna kommer att publiceras i Ölandsbladet och i Skördefestens tidning samt på arrangörernas hemsidor.

Vinnaren behåller rättigheterna till bilderna, men arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bilderna för marknadsföring av tävlingen och för kringarrangemang till denna, inklusive kalender.

Ändringar

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar och kompletteringar här!

Kontakt

Staffan Arvegård, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com