Världspremiär på Alvargården

I samarbete med föreningen Film & Kultur på Öland arrangerar Alvargården Filmcenter ytterligare en världspremiär av en annorlunda film som produceras för SVT! Äventyraren, författaren, forskaren, biologen och filmaren Claes Andrén kommer till Kastlösa och premiärvisar sin film, ”Naturen som Förebild”, som blir två program för SVT. Syftet med projektet är att visa naturens och […]

Läs mer

Maj – Goda skäl att äta öländsk ekologisk lök

Stora och små, gula, röda och silverfärgade. Matlökarnas mångfald är stor. Deras odlingshistoria är antagligen lika gammal som jordbrukskulturen. Bevarade sumeriska texter visar att lök odlades i Mellanöstern för 4500 år sedan. I Egypten begravdes mumierna tillsammans med lök och lökar finns med i pyramidernas väggmålningar. Lökarnas anatomi, med lager på lager i koncentriska ringar, […]

Läs mer

Naturvårdspris i Kalmar län

Naturskyddsföreningen i Kalmar län har instiftat ett naturvårdspris. Det ska delas ut högst en gång per år. Priset ska premiera och uppmärksamma utförda särskilda insatser inom länets natur- kultur- eller miljövård. Det kan delas ut till privatpersoner, föreningar eller företag, för utfört arbete med praktiska åtgärder, information, utbildning eller forskning/analys. Senast under februari ska skriftligt förslag […]

Läs mer

November

Så var vi inne i november, den mest trista månaden på året enligt många, men detta torkans år torde väl smattrande regn låta som ljuv musik i alla ölänningars öron. En fantastisk liten varelse som är expert på att överleva sommartorkan på öländska alvarmarker är den lilla gälbladfotingen Tanymastix stagnalis, som nu lever upp och […]

Läs mer

Heta miljöfrågor om kött och ekologisk odling

Köttets miljöpåverkan blev veckans ämne då Sveriges Radio sände sin serie Matens pris. Avsnittet ”Köttet och politiken” tog upp köttkonsumtion och köttproduktionens natur- och miljöpåverkan. Innan du råkar in i köttdiskussioner på bussen eller vid middagsbordet kanske du vill kolla Naturskyddsföreningens Frågor och svar om kött och miljö? Läs vidare så hittar du länken här. Den ekologiska […]

Läs mer

ÖN protesterar mot att Kalmar och Öland utesluts från Leaderprogrammet

Ölands Naturskyddsförening framför i skrivelse till Jordbruksverket kritik mot verkets beslut att utesluta Kalmar och Öland från lokalt ledd utveckling med leadermetoden inom Jordbruksprogrammet under den kommande programperioden. ÖN menar att beslutet är felaktigt, att det är omotiverat och strider mot Europeiska rådets avsikt med utvecklingsprogrammen. ÖN framhåller Jordbruksverkets ansvar för de orättvisa regionala skillnader som […]

Läs mer