2017

Årets Ölandsfotograf 2017

Tävlingsregler

 Temat för tävlingen är ÖLANDS VATTEN

Tävlingsbidrag

Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder, där varje bild representerar en månad. Bilderna ska vara i liggande format. Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl. a. framgår var bilderna är tagna. I bildernas filnamn ska månaden framgå, exempelvis 1 jan.jpg — 12 dec.jpg. Fotografens namn får ej finnas i filnamn eller på bilderna. Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv. Tillsammans med bildfilerna och den förklarande texten bifogar du uppgifter om vem du är och kontaktuppgifter.

Du fotograferar analogt eller digitalt men de inlämnade bilderna ska vara i digital form med högsta möjliga upplösning. Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten, men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck. HDR-teknik får användas men det ska i så fall anges.

Finns det identifierbara personer på någon av bilderna ansvarar fotografen för att det finns modellrelease för dessa personer.

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 28 april  2017 till: Jan Herrmann, Strandvägen 2 J, 386 31 FÄRJESTADEN. Den som önskar USB-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert.

Tävlande

Tävlingen är öppen för alla, såväl amatörer som proffs, för ölänningar och besökande.

Jury och arrangörer

Juryn består av representanter för de arrangerande organisationerna, Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet och Ölands skördefest.

Medlemmar i juryn och deras familjer får ej delta i tävlingen.

Juryn behandlar tävlingsbidragen anonymt varför bilderna inte får vara signerade.

Vinnaren och priserna

Vinnaren meddelas snarast när juryn har fattat sitt beslut.

Vinnaren offentliggörs under Naturskyddsföreningens arrangemang ”Naturnatten” på Gråborg, måndagen den 5 juni, från kl. 18:00. Ett önskemål är att vinnaren kan vara med vid detta tillfälle.

Vinnaren får ett vandringspris och ett penningpris på 10 000 kr. För penningpriset ska vinnaren bekosta ramade och inglasade utställningsbilder i A3-format. Utställningen kommer att visas på några olika platser på Öland under sommaren fram till och med skördefesten 2017. Allmänheten kan vinna priser genom att rösta fram den bästa månadsbilden.

Vinnarbilderna kommer att publiceras i Ölandsbladet och i Skördefestens tidning samt på arrangörernas hemsidor.

Vinnaren behåller rättigheterna till bilderna, men arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bilderna för marknadsföring av tävlingen och för kringarrangemang till denna, inklusive kalender.

Ändringar

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar och kompletteringar här!

Kontakt

Staffan Arvegård, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com

Årets ölandsfotograf Tävlingsregler 2017 (PDF)