Om förslag till detaljplan för Marstrandshorvan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ölands Djurpark att utveckla sin verksamhet med ett hotell. Med anledning av förslaget har ÖN i yttrande till Mörbylånga kommun framfört ett antal kommentarer och förslag.

Läs yttrandet här: ÖN-remiss ang Marstrandshorvan augusti 2017