Öland månad för månad

Här försöker vi samla lite av vad som händer ute i den öländska naturen månadsvis. Såväl välkända årstidstypiska naturfenomen presenteras som axplock bland när några av Ölands mer exotiska djur- och växtarter är möjliga att få se.

Januari
Vad man kan uppleva under denna månad bestäms i stor utsträckning av vädret. Snön kan vissa år ligga i meterdjupa drivor där den bitande kalla fåken samlat ihop den. Andra år gör ihållande mildväder att man kan få rena vårkänslorna av att röra sig i landskapet: Gröna höstsådda fält, kvarstannande gäss och ljungpipare och framhärdande svampar ute i skogarna. Den 3 januari 2014 hittades till och med blommande blåsippa på ön!

Att uppleva naturen denna tid på året kan annars lämpligen riktas mot fåglar. Vissa år är det gott om trastar, sidensvansar och siskor, medan de andra år helt kan lysa med sin frånvaro. Vid gödselstackar samlas sparvar och finkar, och kring rinnande åar kan morkullor och beckasiner hålla till. Vindpinade och sparsamt bevuxna sandrevlar lockar till sig tättingar som snösparv och berglärka, och fjolårsståndare av mållor och kardborrar erbjuder siskor, steglits och vinterhämplingar näringsrika frön. Jäsande tångbankar är attraktiva eftersom de ofta är snöfria och erbjuder något ätbart till piplärkor och vadare. Till och med på de mest översköljda stenarna står ibland någon skärsnäppa.

Vid öppna grunda vatten längs kusten kan stora flockar av övervintrande andflockar hittas. Bara att åka över Ölandsbron kan vara en upplevelse så här års. Runt isvakarna samlas havsörnar som har dukat bord bland änder och svanar.

Januari är också fågelbordens månad. Under de senaste åren har ÖN haft en egen matning vid parkeringsplatsen till Beijershamns naturreservat. Sista helgen i månaden har Sveriges Ornitologiska Förening sin landsomfattande fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten”.

Februari
Denna månad kan antingen betraktas som vinterns sista eller vårens första, beroende på vädret. En snöfattig vinter brukar fint väder och sydliga vindar kunna föra upp årets första gravänder, sånglärkor och tofsvipor . Oftast låter dock våren vänta på sig eftersom februari också statistiskt är årets kallaste.

Mot slutet av februari känner de första mesarna av solens återkomst och börjar sjunga så smått. Det kan så här års vara givande att besöka jordbruksmarkerna i Mörbylångadalen, eller norr om Köpingsvik, där ofta blandade gåsflockar kan hittas. Eller varför inte leta efter strömstare i rinnande vatten, eller spana igenom trutflockar i hamnarna? Är det för kallt och våren dröjer kan man alltid snickra fågelholkar inför kommande häckningssäsong och kanske rensa ut bobalar ur de som redan är uppsatta.

Mars

Detta är den öländska förvåren! Sånglärkorna har satt igång på allvar och från havet hörs alfåglarnas sång. Tofsviporna bjuder på flyguppvisning över strandängarna och strandskatorna ses springa vid vattenbrynen. Ejdern börjar sträcka mot norr. Många ormvråkar drar också mot norr. Ibland blir det vinter på nytt i en fåk.

April

I april har våren kommit på allvar. Bofinkar sjunger. Flockar av bergfinkar, trastar och hämplingar drar förbi.  Plötsligt kan lunden vara fylld av rödvingertrastar som sjunger intensivt. Till alvarmarkerna kommer ljungpipare, vid stränderna syns skärfläckor och vitkindade gäss. Nu lyser lundarna av blåsippor, vitsippor och gulsippor. Citronfjärliar och nässelfjärilar flyger. I slutet acv månaden blommar nunneört och Sankt Pers nycklar.