Ät mindre kött – men ät svenskt kött

Med anledning av samhällsdebatten om vår köttkonsumtion har Naturskyddsföreningen gått ut med ”Frågor och Svar” kring detta, som vi tidigare länkat till på denna hemsida. Produktionen av kött i världen har ju otvivelaktigt en negativ inverkan på klimatet. Samtidigt har köttproduktionen från betesdjur i odlingslandskapet i Sverige en ytterst viktig funktion för biologisk mångfald och […]

Läs mer

Jordbruksverket svarar ÖN om uteslutning av Kalmar och Öland från Leaderprogrammet

ÖN har i en skrivelse protesterat mot att Jordbruksverket uteslutit Kalmar och Öland från lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet (Leaderprogrammet) 2014-2020. ÖN menar att detta kommer att få negativa konsekvenser för landsbygdsutvecklingen i ett område där behoven av lokal utveckling är stor. Jordbruksverket har nu svarat ÖN och förklarar att uteslutningen beror på penningbrist. I stället […]

Läs mer

Heta miljöfrågor om kött och ekologisk odling

Köttets miljöpåverkan blev veckans ämne då Sveriges Radio sände sin serie Matens pris. Avsnittet ”Köttet och politiken” tog upp köttkonsumtion och köttproduktionens natur- och miljöpåverkan. Innan du råkar in i köttdiskussioner på bussen eller vid middagsbordet kanske du vill kolla Naturskyddsföreningens Frågor och svar om kött och miljö? Läs vidare så hittar du länken här. Den ekologiska […]

Läs mer