Dokument till årsstämman 2016

Som tidigare meddelats håller Ölands Naturskyddsförening årsstämma söndagen den 20 mars kl 16.00 på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Klicka på läs mer så får du tillgång till Dagordning Årsstämma 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar

Läs mer

Årsstämma i ÖN

Söndagen den 20 mars kl 16.00 håller Ölands Naturskyddsförening årsstämma på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Fältbiologernas nya ordförande, Minou Moon, kommer till årsstämman. Minou berättar om ”Fältbiologerna och miljökampen”. Välkommen!

Läs mer

Mars – naturupplevelser och integration

Inte bara ekologisk hållbarhet….. Begreppet “hållbarhet” kanske vi mest tänker på som ekologisk hållbarhet, alltså ungefär långsiktig miljö- och resurshänsyn. Men på senare år innefattar vi även ekonomisk och social hållbarhet, det finns ju även politiska beslut och samsyner om detta! I en bredare tolkning brukar man gärna resonera även kring folkhälsa, kultur och integration. […]

Läs mer