Vattendrag och sjöar

Öland är Sveriges sjöfattigaste landskap, rikt på tillfälliga småvatten men med få permanenta sjöar. Vissa hävdar till och med att Hornsjön i Högby socken är Ölands enda sjö. Andra vattensamlingar skulle alltså vara för små eller för grunda för att få kallas sjöar. I själva verket finns det ingen sådan allmänt vedertagen storleksgräns för hur litet ett vatten kan vara för att få kallas sjö. En sjö kan definieras som en mer eller mindre permanent, öppen vattensamling i en naturlig sänka i landytan. I det svenska sjöregistret har man valt att inkludera öppna vattensamlingar som är större än en hektar. Urvalet baseras på de topografiska kartornas blåmarkerade vattenytor som i sin tur urskiljts med hjälp av flygbilder. På Öland finns 17 av Sveriges totalt 95 700 registrerade sjöar. Sjöar på Ölamd benämns ofta mosse eller träsk.

Här kan du se några av de mindre vattensamlingarna som ibland räknas till sjöar.