Januari – Om att tänka globalt och agera lokalt

Så var vi inne i januari, ett nytt år och med nya tag. Det är nu styrelsen i ÖN träffas för att mejsla fram årets verksamhetsplan. Någon brist på idéer och angelägna miljöfrågor är det inte. Men många av frågorna är både storskaliga och komplexa. Klimatförändringar, miljögifter, hoten mot den biologiska mångfalden, övergödningseffekter och krympande fiskbestånd  i Östersjön för att ta några sådana […]

Läs mer