Januari – Om att tänka globalt och agera lokalt

Så var vi inne i januari, ett nytt år och med nya tag. Det är nu styrelsen i ÖN träffas för att mejsla fram årets verksamhetsplan. Någon brist på idéer och angelägna miljöfrågor är det inte. Men många av frågorna är både storskaliga och komplexa. Klimatförändringar, miljögifter, hoten mot den biologiska mångfalden, övergödningseffekter och krympande fiskbestånd  i Östersjön för att ta några sådana […]

Läs mer

Juni – sinnlighet och fruktbarhet

  Nattyxne Över dig, yxne, älskogsört, susade Veneris flyende skört, daggen som lopp av den vita foten göt dig i roten sin vårliga vört.  Daggig hon kom av de långa hav, daggig av lundarnas färska sav,  glidande sakta i tungelnatten nyckfullt in mot de späda vatten, sjönk som en svan ned mellan kasdun och baldrian. […]

Läs mer

Vilda blommornas dag

Välkomna till blomstervandringar söndag den 15 juni. VICKLEBY ALVAR: Vandring med biologen Åsa Bodenmalm på den vackraste delen av Stora Alvaret. Samling vid Alvarboden, Vickleby Alvargata, kl. 10.00. Info 0485-348 76. PERSNÄS: Kalkkärr. Vandring med biologen och författaren Urban Ekstam*. Samling vid Persnäs kyrka kl. 10.00 för vidare vandring till ett av Ölands rikblommande kärr. Ta med stövlar/kraftiga skor […]

Läs mer