Bokskogar

Boklöven bryts ner ganska långsamt.  Detta gör att marken är täckt av nedfallna löv och detta gör det svårt för frön att gro och  växa upp. Dessutom är skogen mörk under sommaren,  eftersom träden ofta står tätt och skuggar marken med bladen.

Mer text kommer