Styrelsen

Ordförande

Jan Herrmann, 070 – 678 19 89, jan.herrmann@lnu.se

Vice ordförande

Mattias Karlsson, 076 – 107 43 24, dilevafan@hotmail.com

Sekreterare

Ida Hansson, 070 – 184 96 47, idamariah90@gmail.com

Kassör

Anders Leander, 076 – 934 68 08, al.l@live.se

Övriga ledamöter

Kajsa Grebäck, 070-337 54 04, kajsa.greback@hotmail.com

Stina Nilsson, 073 – 350 71 00, stinanaturguide@gmail.com

Ersättare

Hanna Nicklasson, 070-229 22 48, hanna_nicklasson@hotmail.com

Roger Nilsson, 070-285 58 79, roger-nilsson@telia.com

Revisorer

Elisabet Engkvist och Anders Waldenström

Revisorssuppleanter

Anders Marell och Stefan Svenaeus

 

Övriga adjungerade ledamöter/projektledare o dyl

Redaktör för Natur o Kultur-guiden

Åsa Bodenmalm, 070-259 38 15, asa@jpfagelvind.se

Redaktör för Hemsidan

Stefan Svenaeus, 072-707 48 48, svenaeus@telia.com

Jan Herrmann, 070 – 678 19 89, jan.herrmann@lnu.se

Krönika-redaktör

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com

Fågelmatningen vid Beijershamn

Staffan Arvegård, 073 – 398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com

Ängsskötselansvarig

Lisa Tengö,  076 – 114 76 30 lisatengo@gmail.com

Naturafton

Liselott Wetterstrand-Waldenström. 073-058 23 77,  liselotte.w.w@gmail.com

Mattias Karlsson, 076 – 107 43 24, dilevafan@hotmail.com

Facebook och ”intern IT-konsult”

Urban Anjar, 070 – 609 35 56, urban.anjar@gmail.com

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com

Representant i Station Linné, tillika ansvarig för samarbetet där kring Biologiska mångfaldens dag

Pav Johnsson, 070 – 517 89 80,  pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Representant i Vattenrådet

Jan Herrmann, 070 – 678 19 89, jan.herrmann@lnu.se (ord.)

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com (suppl.)

Valberedning

Liselott Wetterstrand-Waldenström, 073-058 23 77,  liselotte.w.w@gmail.com,

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com

Kristina Kvamme, 076 375 82 16, tappis@gmail.com