Styrelsen

Ordförande

Naja Magnusson, najamagnusson@gmail.com

Kassör

Anders Leander, 0485-301 19, leander.anders@spray.se

Redaktör Natur och Kultur

Åsa Bodenmalm, 0485-348 76, asabodenmalm@hotmail.com

Övriga ledamöter

Börje Ekstam, Viktoriagatan 12, 387 33 BORGHOLM, 0485-77424, 070-6072800,  borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se

Pav Johnsson, 070-517 89 80, pav.johnsson@folkbildning.net

Gunnar Kvarnbäck, 0485-40444, gunnar@kvarnback.se

Liselotte Wetterstrand Waldenström, liselotte.oland@telia.com

Urban Anjar, 0485-360 88, urban.anjar@gmail.com

Jan Herrmann, 070-6781989, jan.herrmann@lnu.se

Valberedning

Caroline Kindblom Landtmanson, Eva Öberg och Lisa Tengö.

Projekt Årets Ölandsfotograf 

Staffan Arvegård, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com (ÖN:s representant i länsförbundets styrelse)

Hemsidesansvarig

Stefan Svenaeus, 072-707 48 48, svenaeus@telia.com