Styrelsen

Ordförande

Jan Herrmann, 070 – 678 19 89, jan.herrmann@lnu.se

Vice ordförande

Mattias Karlsson, 076 – 107 43 24, dilevafan@hotmail.com

Sekreterare

Stina Nilsson, 073 – 350 71 00, stina@naturguide.nu

Kassör

Anders Leander, 076 – 934 68 08, al.l@live.se

Övriga ledamöter

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com

Naja Magnusson, 072 – 366 13 23, najamagnusson@gmail.com

Ersättare

Eva Öberg, 076 828 18 85, evaoberg17@gmail.com

Hanna Nicklasson, 070-229 22 48, hanna_nicklasson@hotmail.com

Övriga adjungerade ledamöter/projektledare o dyl

Redaktör för Natur o Kultur-guiden

Åsa Bodenmalm, 070-259 38 15, asa@jpfagelvind.se

Redaktör för Hemsidan

Stefan Svenaeus, 072-707 48 48, svenaeus@telia.com

Krönika-redaktör

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com

Årets Ölandsfotograf och Kastlösa Naturfestival

Staffan Arvegård, 073 – 398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com

Ängsskötselansvarig

Lisa Tengö,  076 – 114 76 30 lisatengo@gmail.com

Håll Sverige rent-ansvarig

Bengt Andersson, 0485 – 732 35, vasa49@telia.com

Facebook och ”intern IT-konsult”

Urban Anjar, 070 – 609 35 56, urban.anjar@gmail.com

Naturnatten

Liselott Wetterstrand-Waldenström, 073 – 058 23 77, liselotte.w.w@gmail.com

Representant i Station Linné, tillika ansvarig för samarbetet där kring Biologiska mångfaldens dag

Pav Johnsson, 070 – 517 89 80,  pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Representant i Länsförbundet

Jan Herrmann, 070 – 678 19 89, jan.herrmann@lnu.se

Representant i Vattenrådet

Jan Herrmann, 070 – 678 19 89, jan.herrmann@lnu.se

Börje Ekstam, 070 – 607 28 00, borje.ekstam@icloud.com

Valberedning

Liselott Wetterstrand-Waldenström. 073-058 23 77,  liselotte.w.w@gmail.com,

Eva Winqvist, 073 640 16 75,  evawinqvist@hotmail.com