Smultronställen

Ölands södra udde

Här kan du titta på fåglar t ex vid södra udden eller i Ottenby lund. Här ligger också Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Vid södra udden brukar det ligga sälar nära stranden. Ett naturum finns vid södra udden som berättar om fåglar och naturreservatet.

Albrunna lund

En sydöländsk lund som är en lummig oas mellan alvar och åkermark. Här finns om våren en storslagen blomsterprakt, t ex våradonis/arontorpsros. Fågelsången är mäktig. 

Beijershamn

Beijershamn ligger mellan Färjestaden och Mörbylånga på Ölands västkust. Det är en gammal hamnpir ut i havet som har blivit ett fågeleldorado. Två fågeltorn och en vandringsled runt i naturreservatet är värt ett besök.

Dröstorps alvar

Ett fint område på Stora alvaret där man kan gå en vandringsled och besöka Dröstorps mosse, Dröstorps ödeby, Tornrör, Prästgropen m m. I en liten vattensamling finns de omtalade guldfiskarna. Parkera i Skarpa Alby eller Ekelunda.

Möckelmossen

Detta är Stora alvarets största sjö. Här finns en informationsplats om Stora alvaret.

Vickleby alvar

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Resmozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i Resmo källa, idag hela Mörbylångas vattentäkt.

Rönnerum

Naturreservatet Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, betade torrängar, kalkfuktängar och våtmarker. Centralt i området ligger Rönnerums fornby, en av Ölands mest fascinerande järnåldersmiljöer.

Halltorps hage

Halltorps naturreservat söder om Borgholm har en av Nordeuropas värdefullaste ädellövskogar och området hör till landets artrikaste. De gamla grova ekarna i reservatet är livsmiljö för våra tre största skalbaggar; stor ekbock, ekoxe och läderbagge.

Karum

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järnålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark. Vandringsleder och infoplats finns här.

Kapelludden

Vid Kapelludden finns något för både den naturintresserade och den historiskt intresserade. Här finns S:ta Britas kapell och Kapelluddens fyr. Därutöver är det en utmärkt fågellokal. Vikarna söder om hamnen har fina strandängar som lockar tusentals gäss och tranor att rasta. Bland häckfåglarna finns den sällsynta rödspoven. Från parkeringsplatsen har du en fin utblick över strandängarna söderut. Ute över vattnet ser man ofta fågelsträck.

Äleklinta

Norr om Borgholm vid Äleklinta börjar den s k stenkusten. Här förekommer kalkberggrunden väl blottad i den branta klinten ut mot havet. Strax norr om Äleklinta kan man stå uppe på den branta, 15 m höga klinten och se långt utöver vattnet. Utefter vattnet kan man gå på en liten strandremsa med den höga klinten intill sig.  En vacker väg går på strandvallen ovanför klinten. Den kan man följa norrut till många andra intressanta platser vid Stenkusten.

Högenäs orde

Få platser är så ljuvliga som Högenäs orde. Från fyrbåken på höjdryggen har man en storslagen utsikt ut över det glittrande Östersjön och från de öppna betesmarkerna kommer på försommaren en mild vaniljliknande doft av blommande getväppling och backtimjan. En plats som gjord för en utflykt!  I betesmarkerna finns ungefär 15000 meter stenmurar.

Södviken

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av Ölands vackraste och värdefullaste havsstrandängar skapade genom årtusenden av beteshävd. Området är en fågellokal av internationell klass.

Södra Greda löväng

En glimt av paradiset! I Södra Greda löväng en försommardag bjuds man på det allra bästa en löväng på Öland kan erbjuda! Söder om lövängen finns en gammal järnåldersby.

Lilla Horns löväng

Lilla Horns löväng är en trädbärande slåtteräng och  liten rest av en numera nästan försvunnen landskapstyp som skapats genom målmedvetet arbete av människor genom århundraden.

Horns kungsgård

Horns Kungsgård är ett naturreservat med många olika sorters natur: betesmarker, klintkust, alvar, våtmarker, ädellövskog, ekhagar, slåtterängar samt sjön Hornsjön. Området har ett rikt växt- och djurliv med exempelvis många orkidéer och sällsynta fladdermöss. Vid Klosterholmen finns ett fågeltorn.

Byrums raukar

Vid Byrum finns Ölands mest kända och finaste raukområde. De sällsamma stenstoderna har mejslats fram under årmiljoner av havets rörelser mot kalkstenen.

Neptuni åkrar

Neptuni åkrar är ett klapperstensfält längs kusten norr om Byxelkrok i Böda socken på Öland. Det fick sitt namn av Carl von Linné 1741 efter den romerska havsguden Neptunus. På de i övrigt nästan helt vegetationslösa strandvallarna blommar under sommaren blåeld i stor mängd.

Trollskogen

En spännande skog på norra udden. Här finns också ett naturum.Här växer knotiga vindpinade tallar och gamla grova vidkroniga ekar. Den trolska känslan förstärks av all murgröna som klättrar på mark och över trädstammar. Trollskogen utgör ett av Ölands mest omtyckta och välbesökta utflyktsmål.

Ölands norra udde

Här finns fyren Långe Erik.

 

Om du vill hitta andra fina platser att besöka på Öland kan du gå in på AllPåÖland