Natur- och miljöorganisationer på Öland

På Öland samarbetar flera vi med flera andra ideella natur- och miljöorganisationer:

Ottenby fågelstation och Naturum
är en fågelforskningsstation och ett besökscentrum på Ölands södra udde, som leds av Sveriges Ornitologiska förening. Här erbjuds guidade visningar, exkursioner, kurser och utställningar.

Station Linné
är en stiftelse som driver en vetenskaplig forskningsstation och ett besökscentrum för Ölands världsarv. ÖN är en av medstiftarna. Stationen erbjuder naturguidningar, kurser, naturskola för barn samt boende.. Föreningen Station Linné är en ideell förening med huvudsyfte att verka för forskningsstationens fortsatta verksamhet och inriktning.

Ölands Botaniska Förening (ÖBF)
Ingår i Svenska botaniska föreningen. Bevaka förändringar som sker i det öländska landskapet och de konsekvenser detta medför för floran. Arbetar med inventeringar av kärlväxtfloran på Öland. De växtfynd som kontinuerligt läggs in på Artportalen.

Ölands ornitologiska förening (ÖOF)
Samlar fågelintresserade på Öland. Arbetar med fågelskydd och naturvård samt ordnar exkursioner och ger ut föreningstidsskriften Calidris fyra gånger per år.

Ölands vattenråd
Är en ideell förening som arbetar med vattenförvaltningen på Öland. Vattenrådet är ett samverkansorgan som samlar berörda aktörer för att diskutera åtgärdsbehov och gemensamma lösningar i vattenfrågor. Jan Herrmann är ÖNs representant i vattenrådet.

Torslunda hembygdsförening. ÖN samrbetar med hembygdsföreningen i skötseln av Rune Jons äng.