2019

Bengt Kallenberg, Eketorp, har erhållit utmärkelsen Årets Ölandsfotograf 2019. Det är den fjärde inteckningen han får i vandringspriset, en kamera i glas tillverkad av Poul Jörgensen vid Kastlösa glashytta.

Temat för året var ”Mina öländska pärlor” och Bengt deltog med en svart-vit kollektion med motiv från norr till söder. Han delgav också sina motiveringar till varför de olika platserna i hans ögon är riktiga pärlor på Öland, värda ett besök. Mer kan du läsa HÄR.

 

Bengt Kallenberg

 

Årets Ölandsfotograf 2019

Din fotografiska tolkning av Öland under hela året.

Tema 2019: ”MINA ÖLÄNDSKA PÄRLOR

TÄVLINGSREGLER

Tävlingsbidrag

 • Temat ”Mina Öländska Pärlor” får tolkas fritt. Här kommer fotografens kreativitet att prövas.
 • Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder, där bilderna representerar årets olika månader. Bilderna behöver inte vara tagna samma år.
 • Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv.
 • Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl. a. framgår var bilderna är tagna. Av texterna ska det också framgå hur du valt dina öländska pärlor.

Teknik

 • Du fotograferar analogt eller digitalt, men de inlämnade bilderna ska vara i digital form med högsta möjliga upplösning.
 • Bilderna ska levereras i jpg-format. I bildernas filnamn ska månaden framgå, exempelvis 1 jan.jpg — 12 dec.jpg. Fotografens namn får ej finnas i filnamn eller på bilderna.
 • Tillsammans med bildfilerna och den förklarande texten bifogar du uppgifter om vem du är samt kontaktuppgifter.
 • Bilderna ska vara i liggande format.
 • Bildkvalitén ska vara sådan att bilderna minst klarar att förstoras till A3-format eller cirka 30×40 cm.
 • Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten, men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck.
 • Finns det identifierbara personer på bilderna ansvarar fotografen för att det finns modellrelease för dessa personer.

Inlämning

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 30 april  2019 till: Jan Herrmann, Strandvägen 2 J, 386 31 Färjestaden. Den som önskar USB-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert. Bidragen kan också skickas som en komprimerad fil per e-post till: jan.herrmann@lnu.se

Tävlande

Tävlingen är öppen för alla, såväl amatörer som proffs, för ölänningar, fritidsboende och besökande.

Jury och arrangörer

Juryn består av representanter för de arrangerande organisationerna, Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet, Ölands skördefest och Ölands Turistbyrå.

Medlemmar i juryn och deras familjer får ej delta i tävlingen.

Juryn behandlar tävlingsbidragen anonymt varför bilderna inte får vara signerade.

Vinnaren och priserna

Vinnaren meddelas snarast när juryn har fattat sitt beslut.

Vinnaren offentliggörs under Naturskyddsföreningens arrangemang ”Naturnatten”, onsdagen den 5 juni 2019, från kl. 18. Ett önskemål är att vinnaren kan vara med vid detta tillfälle.

Vinnaren får ett vandringspris av öländsk kalksten och glas och ett penningpris på 15 000 kr. Vinnaren ska bekosta inramade och inglasade utställningsbilder i A3-format eller cirka 30×40 cm. Utställningen kommer att visas på några olika platser på Öland under juli – september, fram till och med Ölands skördefest 2019. Under våren 2020 kommer utställningen att visas på Turistbyrån i Borgholm.

I samband med invigningen av Ölands skördefest i Årets Ölandsby i slutet av september 2019 sker en offentlig prisutdelning där vinnaren medverkar.

Vinnarbilderna kommer att publiceras i Ölandsbladet och i Skördefestens tidning samt på arrangörernas hemsidor.

Vinnaren behåller rättigheterna till bilderna, men arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bilderna för marknadsföring av tävlingen och för kringarrangemang till denna, inklusive en eventuell kalender.

Bland de 12 vinnande bilderna inbjuds allmänheten att rösta fram Årets bild.

Ändringar

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar och kompletteringar här!

Kontakt

Staffan Arvegård, Ölands Naturskyddsförening, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com