2015

Vinnare är Miriam Eriksson som vann titeln även 2012. Hon bor i Borgholm och aktiv medlem i Ölands Fotoklubb. Mer information om utställningen som ska göras på hennes bildkollektion kommer så småningom på denna hemsida.

Miriam

Tävlingsregler 2015

Tema

Temat för tävlingen är ”ÖLAND FRÅN NORR TILL SÖDER”

Tävlingsbidrag

Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder, där varje bild representerar en månad. Bilderna ska vara i liggande format. Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl. a. framgår var bilderna är tagna. I bildernas filnamn ska månaden framgå, exempelvis jan.jpg — dec.jpg. Fotografens namn får ej finnas i filnamn eller på bilderna. Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv.

Du fotograferar analogt eller digitalt men de inlämnade bilderna ska vara i digital form med högsta möjliga upplösning. Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten, men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck. HDR-teknik får användas men det ska i så fall anges.

Finns det identifierbara personer på någon av bilderna ansvarar fotografen för att det finns modellrelease för dessa personer.

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 7 maj 2015 till: Sven Åhlin, Björnhovdagatan 20, 38635 FÄRJESTADEN. Den som önskar USB-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert.

Tävlande

Tävlingen är öppen för alla, såväl amatörer som proffs, för ölänningar och besökande.

Jury och arrangörer

Juryn består av representanter för de arrangerande organisationerna, Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet och Ölands skördefest.

Medlemmar i juryn och deras familjer får ej delta i tävlingen.

Juryn behandlar tävlingsbidragen anonymt varför bilderna inte får vara signerade.

Vinnaren och priserna

Vinnaren meddelas snarast när juryn har fattat sitt beslut.

Vinnaren offentliggörs under Naturskyddsföreningens arrangemang ”Naturnatten” på Gråborg, fredagen den 5 juni, från kl. 18:00. Ett önskemål är att vinnaren kan vara med vid detta tillfälle.

Vinnaren erhåller ett penningpris på 10 000 kr och ska av dessa medel bland annat framställa bilderna i A3-format, inglasade för utställning på olika platser under året.

Vinnarbilderna kommer att visas i Ölandsbladet, i en utställning som kommer att cirkulera under tävlingsåret och i en kalender.

Vinnaren behåller rättigheterna till bilderna, men arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bilderna för marknadsföring av tävlingen och för kringarrangemang till denna, inklusive kalender.

Ändringar

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar och kompletteringar här!

Kontakt

Staffan Arvegård, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com