Programpunkter 2014

Bin och biodling

Lördag 17 maj kl 14.00

Ola  Wilhelmsson berättar om binas betydelse och biodlingens förutsättningar ”under päronträdet” vid Vickleby alvarbod.

Frågor & samåkning: Kontakta Stina Engström 0485-364 78

Naturnatten
Onsdag 5 juni, kl. 18.00 i Gråborg

Aktiviteter för alla åldrar i försommarkvällen. Årets Ölandsfotograf presenteras. Ett detaljerat program kommer att presenteras här senare.

De vilda blommornas dag ®
Söndag 15 juni

Blomstervandringar i försommarfloran runtom på Öland. De Vilda Blommornas Dag sker en söndag i juni varje år, och tillägnas Nordens vilda flora. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland. Samarrangemang med SBF. Ingen avgift.

PERSNÄS: Kalkkärr. Vandring med biologen och författaren Urban Ekstam. Samling vid Persnäs kyrka kl. 10.00 för vidare vandring till ett av Ölands rikblommande kärr. Ta med stövlar/kraftiga skor som tål fuktig mark.

VICKLEBY ALVAR: Vandring med Åsa Bodenmalm på ett av Ölands. Samling vid Alvarboden kl. 10.00. Info 0485-348 76.

Ängens dag

Lördagen 19 juli

Torslunda. Välkomna till slåtter på Rune Jons äng. Datum kan ändras beroende på väder. Se Torslunda hembygdsförenings hemsida www.torslunda.com.

Vårdkasar

Lördagen 30 augusti

En gammal tradition i flera  länder runt Östersjön är att tända eldar som ett avslut på sommaren och har senare år blivit en manifestation för vår miljö och Östersjöns överlevnad. Detta kommer att ske kl 20.30 i Sandvik hamn och Bläsinge hamn och kanske i flera hamnar. Kontakta Britta Lööv 0485-745 60 eller 070-6931743.

Miljövänliga veckan

29 sept – 5 okt

Tema: Frukt. Vill du vara med ring Åsa Bodenmalm 0485-348 76

Julmässa i Skäftekärr

31 okt – 2 nov

ÖN erbjuder barn och vuxna möjligheten att bygga sina egna julklappar, i form av fågel- och fladdermusholkar. Nytt för i år blir Tengöbon och bibatterier för humlor, vildbin och andra insekter. Vi kommer också att sälja blandningar med ängsfrö för dem som vill öka den biologiska mångfalden i sin gräsmattan. Läs mer om julmässan.

Så här gör du ett Tengöbo – Holk för humlor

Bibatteri – Hotell för solitärbin

Klimatmöte – hur kan Öland bli fossilbränslefritt till år 2030?

24 november 18.30-21.00

Folkhögskolan i Ölands Skogsby

I Kalmar län finns miljömål inom klimatområdet som säger att länet ska bli fossilbränslefritt till år 2030. Klimatmålen brukar sammanfattas under begreppet Nooil. Vid mötet ska Tommy Lindström, Länsstyrelsen, göra ett försök att beskriva hur långt Öland kommit med att nå detta mål samt ange ett antal ytterligare åtgärder som behövs för att målet ska nås. Sedan berättar Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg i Mörbylånga kommun och Gunnar Thernström, energirådgivare i Borgholms kommun, vad som görs för att att nå målen från kommunernas sida. Linda Hedlund, LRF, redovisar vad lantbruket gör för att nå målen. Biogas kommer att vara en viktig punkt vid mötet eftersom Öland har en särskilt stor potential att göra biogas av gödsel från gårdarna på Öland.

Avslutningvis en paneldebatt mellan deltagarna under moderators ledning.

Välkomna!