Programpunkter 2015

1 mars: 09.00 Röjning i Rune Jons äng

——————————————————————————————–

28 mars: 09.00- ca 12.00 Fagning i Rune Jons äng. Nu är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med eget fika. Ängen ligger intill vägen mot Kalkstad. Se vår hemsida eller kontakta Lisa Tengö för vägbeskrivning.

——————————————————————————————–

29 mars: 16.00-18.30. Årsmöte. Tema Solenergi – Öländska möjligheter. Årsmötet inleds med föredrag om solenergi av Lennart Tyrberg, Energikontor Sydost. Därefter bjuder vi på kaffe/té
och smörgås. Årsmötesförhandlingar ca 17.30. Anmälan till  Naturskyddsföreningen Öland senast 27/3.

Plats: Halltorps Gästgiveri

——————————————————————————————–

12 april: 07.00-10.00. Fågelflyttning genom Kalmarsund – Staffan Rodebrand. Obsplats Stora Rör.
Varje vår passerar tusentals sjöfåglar genom sundet på väg till sina nordliga häckningsplatser. Staffan Rodebrand berättar om det magnifika fenomenet och tipsar om kännetecken för arterna som passerar. Vi samlas i det nybyggda vindskyddet vid hamnen. Bidra till anläggningen via ÖOFs pg 48 22 71-4, märk gåvan ”St Rör”.

———————————————————————————————

21 april 18.30: Föredrag med Pär Holmgren med anledning av Världsbokens dag 23 april.

Plats: Borgholms Bibliotek

Pär Holmgren, aktuell med en ny bok om klimatfrågorna, berättar om utmaningarna och hur samhället behöver ställas om i hållbar riktning. Föreläsningen inleder vårt firande av världsbokdagen tillsammans med Borgholms bibliotek.

Per Holmgren talar på temat: ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt!”

———————————————————————————————-

5 juni: 18.00. Naturnatten i Gråborg.

Försommarkvällen är fylld med aktiviteter för alla åldrar. Föreningarna presenterar sig i ladan under kvällen. Det finns möjligheter att äta under kvällen: EKO-mat från Videkullens grönsaker, korv och grönt att köpa. Kaffe finns att köpa.

Program:

17.45-18.00 (ca) Spelmansmusik under samlingen med Jahuja, folkmusik med spelmän från Öland. Vid kallt väder eller regn samlas vi i ladan. Naturnatten öppnar och programmet presenteras med ”ängstävling” som anordnas av Torslunda hembygdsförening. Börje Karlsson berättar om Borgs by i modern tid. Den första ängsvandringen startar.
18.30 Leta grodor och/eller samla några nyttiga örter till kvällens tebjudning (BARN-aktivitet)
19.15 Vinnaren av Årets Ölandsfotograf presenteras
19.30 Lilla Holkprojektet i ängarna presenteras. Visning av holkar för fåglar och insekter. ”Mobil naturguide” presenteras av Stefan Svenaeus.
20.00 Den andra ängsvandringen startar.
21.00 Musik med ”Ölands blåsensemble”. Örttéer serveras. Najas ”nattmålning” visas. Sinnen i mörker.
22.00 Fladdermusguidning.

Obs! Medtag egen kåsa eller mugg samt pann– eller ficklampa!

Kontakt: Liselotte 073-582 377

 

———————————————————————————————–

14 juni kl 10-12: Vilda blommornas dag. Blomstervandring i försommarfloran i Lilla Horns löväng. Kontaktperson Börje Ekstam 0485-77424, 070-6072800, borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se

14 juni kl 10: Vilda blommornas dag. Blomstervandring på Vickleby alvar. Samling kl. 10 vid Alvarboden. Tele: 0702593815

———————————————————————————————–

17 juni: Humlor och vildbin, kl. 10, Gråborg. Nu har de första humlehanarna tittat fram och det är gott om vildbin av många arter. Göran Holmström visar och berättar om arternas betydelse, hur de lever och hur charmiga de är.

————————————————————————————————-

18 juli: Slåtter i Rune Jons äng  (preliminärt datum, för definitivt datum se Torslunda hembygdsförenings hemsida). Praktisk naturvård med slåtter och räfsning. Ansvarig Lisa Tengö.

———————————————————————————————–

16 augusti: Strandvandringar med skräprensning. Vi kombinerar nytta med nöje, vandrar utmed öländska stränder, kikar på fåglar och växter, plockar plast och annat skräp som drivit i land under sommaren. En förteckning med tider och samlingsplatser kommer snart att visas här. Kontaktperson: Kristin Bertilius 0485-88480, e-post: kristin.bertilius@borgholm.se. Samarrangemang med Ölands Vattenråd.

———————————————————————————————–

28-29 augusti: Bondens marknad i Borgholm

———————————————————————————————–

29 augusti: Höstbål för Östersjön

En gammal tradition i flera  länder runt Östersjön är att tända eldar som ett avslut på sommaren och har senare år blivit en manifestation för vår miljö och Östersjöns överlevnad. Ölands vattenråd och Ölands naturskyddsförening anordnar i år höstbål i följande hamnar:

Böda, Källa, Sandvik, Kårehamn, Stora Rör, Gräsgård, Bläsinge och Degerhamn.

Bålen tänds kl. 20.30 (CET) runt hela Östersjön då också ett kortare tal kommer att hållas av någon representant från vattenrådet eller naturskyddsföreningen.

Läs mer om höstbålet här

———————————————————————————————–

19 september kl 11-15: Cykeldag på Öland. Naturskyddsföreningen har tagit initiativ till en nationell cykeldag den 19 september. Se SNF:s hemsida. Låt oss greppa styret och hänga på!

Cykla varsomhelst utmed Ölands nya cykelled. Du börjar där du vill och slutar där det passar dig. Här kan du se en karta över cykelprojektet Från Fyr till Fyr. En karta över Ölandsleden finns här med utförliga beskrivningar.

Se aktiviteter utmed leden.

———————————————————————————————–

20 september: Vindkraftskurs i Kalmar. Läs mer här. Kontaktperson Staffan Arvegård.

———————————————————————————————–

23 september kl 19:00: Möte om Fenologinätverket.

Vid mötet kommer Kjell Bolmgren på SLU – Sveriges lantbruksuniversitet – att berätta om Fenologinätverket och hur du kan bidra till detta. Titeln på föredraget är: Frivilligas miljöövervakning av vårtecken och hösttecken viktiga för att se klimatförändringens effekter.

Plats: Ölands Folkhögskola, Assarson-salen i Konstens hus

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Professionella och frivilliga observatörer rapporterar via www.naturenskalender.se Öppnas i nytt fönster. Verksamheten är starkt beroende av lokala och ideella observatörer. Observationerna kan bidra till att ny kunskap om hur exempelvis fåglarnas ankomst på våren påverkas av klimatförändringarna.

Läs mer om Fenologinätverket här

Välkommen!

———————————————————————————————–

3 november kl 18:00: Sjöfartens miljöeffekter.

Professor Kjell Larsson, Linnéuniversitetet föreläser om sjöfartens miljöeffekter.

Plats: Ölands folkhögskola, Skogsby. Strömstedtsalen.

———————————————————————————————–

Fler programpunkter kommer. Redovisade programpunkter kommer att specificeras ytterligare.