Programpunkter 2018

Prel. Lördag 14 april Kl. 09:00: FRAMFLYTTAD till 28 april: Fagning av Rune Jons äng. Ängen ligger intill vägen från Skogsby mot Kalkstad. Nu är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med eget fika.  Se vägbeskrivning på vår hemsida eller kontakta Lisa Tengö 076-1147630. Datumet kan ändras beroende på vädret. Se hemsidan. Samarrangemang med Torslunda hembygdsförening.

__________________________________________________________________________________

Lördag 5 maj Kl. 07:00​–​09:00: Skådarskolans gökotta vid Naturum Ottenby. Familjeaktivitet. Samarrangemang med Naturum Ottenby och ÖOF. Mer info: Liselotte Wetterstrand Waldenström 0730-582377.

__________________________________________________________________________________

Tisdag 22 maj: Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Station Linné, m.fl. aktörer. Aktiviteter från kl 10.00 till efter midnatt. Från kl 15.00 fem miniföreläsningar på temat ”Varför är mångfald bättre än enfald”? Därefter nattutflykt (föranmälan info@stationlinne.se) till Grytsjöns naturreservat i Småland.

Här kan du hämta en affisch: Biologisk Mångfald 2018

Här finns aktuellt program

__________________________________________________________________________________

Tisdag 5 juni Kl. 18.00 ​–​ ca 23: Naturnatten vid Gråborg. Försommarkvällen är fylld med aktiviteter för alla åldrar. Mer info: Liselotte Wetterstrand Waldenström 0730-582377

__________________________________________________________________________________

Söndag 17 juni: Vilda blommornas dag. I samarbete med Ölands Botaniska Förening. Se ölandsflora.se

__________________________________________________________________________________

Söndag 1 juli: Vernissage – årets Ölandsfotograf. ​Mer info: Staffan Arvegård, 073-3981198

__________________________________________________________________________________

Prel Söndag 15 juli Kl. 10:00: Slåtter i Rune Jons äng, Torslunda. Praktisk naturvård med slåtter och räfsning. Samling vid Rune Jons äng. Medtag fika och gärna egen lie. Möjlighet för
slipning kommer att finnas. Mer info: Lisa Tengö 076-1147630

__________________________________________________________________________________

Lördag 11 augusti: Naturfestival i Kastlösa. En festival för naturfotograferingen. Mer info: Staffan Arvegård 073-3981198

Läs mer om festivalen här inkl programmet

__________________________________________________________________________________

26–30 september: Ölands Skördefest,​ Ölandsfotografen, Böda. För mer information se vår hemsida alt Staffan Arvegård 073-3981198

__________________________________________________________________________________

21 oktober kl. 09.00: Tillsammans med Håll Sverige Rent genomför ÖN regelbundna skräpinventeringar och strandstädningar i Kårehamn. Nu är det dags för höstkontrollen. Vi fingranskar en 100meters sträcka där vi samlar in allt skräp, stort och smått, som sedan delas in i kategorier, räknas och vägs. Därefter undersöker vi ytterligare 900m strandsträcka men då letar vi bara efter större skräpföremål som samlas in för att räknas och vägas.

Sluttiden beror på hur många vi blir, och hur mycket fåglar som passerar, men vi räknar med att vara klara senast klockan 13. Samling på parkeringsplatsen vid infarten till hamnområdet. Sjömarkerna i Kårehamn kan vara rika på både rovfåglar, gäss, vadare och småfåglar. Talrika och orädda flockar med vinterhämplingar och andra små fröätare ger också liv åt oktoberstranden.

Frågorsamåkning: Kontakta Bengt Andersson (0485 73235) eller Naja Magnusson (072 – 366 13 23)

___________________________________________________________________________________