Programpunkter 2018

Prel. Lördag 14 april Kl. 09:00: FRAMFLYTTAD till 28 april: Fagning av Rune Jons äng. Ängen ligger intill vägen från Skogsby mot Kalkstad. Nu är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med eget fika.  Se vägbeskrivning på vår hemsida eller kontakta Lisa Tengö 076-1147630. Datumet kan ändras beroende på vädret. Se hemsidan. Samarrangemang med Torslunda hembygdsförening.

__________________________________________________________________________________

Lördag 5 maj Kl. 07:00​–​09:00: Skådarskolans gökotta vid Naturum Ottenby. Familjeaktivitet. Samarrangemang med Naturum Ottenby och ÖOF. Mer info: Liselotte Wetterstrand Waldenström 0730-582377.

__________________________________________________________________________________

Tisdag 22 maj: Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Station Linné, m.fl. aktörer. Aktiviteter från kl 10.00 till efter midnatt. Från kl 15.00 fem miniföreläsningar på temat ”Varför är mångfald bättre än enfald”? Därefter nattutflykt (föranmälan info@stationlinne.se) till Grytsjöns naturreservat i Småland.

Här kan du hämta en affisch: Biologisk Mångfald 2018

Här finns aktuellt program

__________________________________________________________________________________

Tisdag 5 juni Kl. 18.00 ​–​ ca 23: Naturnatten vid Gråborg. Försommarkvällen är fylld med aktiviteter för alla åldrar. Mer info: Liselotte Wetterstrand Waldenström 0730-582377

__________________________________________________________________________________

Söndag 17 juni: Vilda blommornas dag. I samarbete med Ölands Botaniska Förening. Se ölandsflora.se

__________________________________________________________________________________

Söndag 1 juli: Vernissage – årets Ölandsfotograf. ​Mer info: Staffan Arvegård, 073-3981198

__________________________________________________________________________________

Prel Söndag 15 juli Kl. 10:00: Slåtter i Rune Jons äng, Torslunda. Praktisk naturvård med slåtter och räfsning. Samling vid Rune Jons äng. Medtag fika och gärna egen lie. Möjlighet för
slipning kommer att finnas. Mer info: Lisa Tengö 076-1147630

__________________________________________________________________________________

Lördag 11 augusti: Naturfestival i Kastlösa. En festival för naturfotograferingen. Mer info: Staffan Arvegård 073-3981198

Läs mer om festivalen här inkl programmet

__________________________________________________________________________________

26–30 september: Ölands Skördefest,​ Ölandsfotografen, Böda. För mer information se vår hemsida alt Staffan Arvegård 073-3981198

__________________________________________________________________________________