2016

Årets Ölandsfotograf 2016

Med tolv bilder på temat ”Det öländska lantbruket” har Mattias Ingeman från Färjestaden utnämnts till Årets Ölandsfotograf av Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet och Ölands skördefest.

 

Tävlingsregler 2016

Temat för tävlingen är  DET ÖLÄNDSKA  LANTBRUKET

Tävlingsbidrag

Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder, där varje bild representerar en månad. Bilderna ska vara i liggande format. Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl. a. framgår var bilderna är tagna. I bildernas filnamn ska månaden framgå, exempelvis 1 jan.jpg — 12 dec.jpg. Fotografens namn får ej finnas i filnamn eller på bilderna. Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv.

Du fotograferar analogt eller digitalt men de inlämnade bilderna ska vara i digital form med högsta möjliga upplösning. Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten, men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck. HDR-teknik får användas men det ska i så fall anges.

Finns det identifierbara personer på någon av bilderna ansvarar fotografen för att det finns modellrelease för dessa personer.

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 29 april  2016 till: Sven Åhlin, Björnhovdagatan 20, 38635 FÄRJESTADEN. Den som önskar USB-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert.

Tävlande

Tävlingen är öppen för alla, såväl amatörer som proffs, för ölänningar och besökande.

Jury och arrangörer

Juryn består av representanter för de arrangerande organisationerna, Ölands Naturskyddsförening, Ölandsbladet och Ölands skördefest.

Medlemmar i juryn och deras familjer får ej delta i tävlingen.

Juryn behandlar tävlingsbidragen anonymt varför bilderna inte får vara signerade.

Vinnaren och priserna

Vinnaren meddelas snarast när juryn har fattat sitt beslut.

Vinnaren offentliggörs under Naturskyddsföreningens arrangemang ”Naturnatten” på Gråborg, söndagen den 5 juni, från kl. 18:00. Ett önskemål är att vinnaren kan vara med vid detta tillfälle.

Vinnaren erhåller ett penningpris på 10 000 kr och ska av dessa medel bland annat framställa bilderna i A3-format, inglasade för utställning på olika platser under året.

Vernissage för Årets Ölandsfotograf 2016 sker i Borgholms Stadsmuseum 2 juli kl. 13-15.

Vinnarbilderna kommer att visas i Ölandsbladet, i en utställning som kommer att cirkulera under tävlingsåret och i en kalender.

Vinnaren behåller rättigheterna till bilderna, men arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bilderna för marknadsföring av tävlingen och för kringarrangemang till denna, inklusive kalender.

Ändringar

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar och kompletteringar här!

Kontakt

Staffan Arvegård, 073-398 11 98, staffan.arvegard@gmail.com