Programpunkter 2016

19 mars kl 10.00: Fagning i Rune Jons äng i samarbete med Torslunda hembygdsförening. Plats: Mellan Skogsby och Kalkstad.

————————————————————————————————————————

20 mars kl 16.00: Årsstämma. Ölands Folkhögskola. Fältbiologernas nya ordförande, Minou Moon, kommer till årsstämman. Minou berättar om ”Fältbiologerna och miljökampen”.

————————————————————————————————————————-

3 april: Fenologi-exkursioner. Notera vårens framskridande genom olika arters ankomst. Exkursioner sker på två platser:

1) Ölands Skogsby, Station Linné (samling Station Linné), Medverkande: Stefan Svenaeus och Thorsten Jansson

2) Slottsskogen/Borga hage och Slottsalvaret (samling Villagatan, idrottsplatsen). Medverkande:  Börje Ekstam, Naja Magnusson, Brita Lööf m fl.

Tid: 10.00 till ca 12:00.

————————————————————————————————————————-

18 april 18.00 – 21.00: Ölands vattenförsörjning – en framtidsfråga. Ölands folkhögskola. Lars Kylefors inleder med en historisk översikt och hur Ölands vattenförsörjning ser ut i dag. Tankar och idéer om olika lösningar ska diskuteras under kvällen. Mer info: Staffan Arvegård

————————————————————————————————————————-

21 april kl 18.30: Johan Eklöv berättar om sin nya bok ”Fladdermöss : i en värld av ekon” och om fladdermössens sinnen och levnadssätt. Föreläsningen ingår i firandet av Världsbokdagen tillsammans med Borgholms Bibliotek. Plats: Borgholms bibliotek. Fritt inträde.

————————————————————————————————————————-

27 april 18.00: Almdöden på Öland – Pia Backlund m fl. Smedby sockenstuga, Smedby. Almsjukan dödar allt fler träd i landskapet. Pia Backlund (SLU), Lennart Hamrin (Skogsstyrelsen) och andra trädexperter berättar om orsakerna, spridningen och vad vi kan göra. Samarrangemang med hembygdsföreningarna.

————————————————————————————————————————-

21 maj: Skådarskolans gökotta vid Ottenby i samarbete med Naturum Ottenby. Mer info: Liselotte Wetterstrand Waldenström

————————————————————————————————————————-

5 juni: Naturnatten vid Gråborg. Bl a presenteras Årets Ölandsfotograf 2016.

Naturnatten 2016 (program som PDF)

————————————————————————————————————————

19 juni: Vilda blommors dag.

BORGHOLM: Blomstervandring i Slottsskogen. Samling vid idrottsplatsen, Villagatan kl. 10. Guide Börje Ekstam. Info: 0485-77424.

VICKLEBY: Blomstervandring på alvaret. Guide Åsa Bodenmalm. Samling kl. 10 vid Alvarboden. Info: 0702-593815.

————————————————————————————————————————

2 juli kl. 13-15: Vernissage för Årets Ölandsfotograf 2016. Plats: Borgholms Stadsmuseum.

————————————————————————————————————————

16 juli kl 09.00: Slåtter i Rune Jons äng i samarbete med Torslunda hembygdsförening. Plats: mellan Skogsby och Kalkstad.

————————————————————————————————————————

23 juli: Bioblitz Horns Kungsgård kl 10.00-00:00 –  En Bioblitz är en punktinventering av alla slags organismer i ett område. Alla är välkomna att ta del av expertkunskaperna och delta i de öppna aktiviteterna. Samarr. med naturföreningar och Borgholms kommun.

Mer information finns här

Karta-Bioblitz-Horns-kungsgård1

————————————————————————————————————————

13 augusti: Naturfestival, Kastlösa – Festival för naturfotografering. Kl 13.00-17.30 Mer info: Staffan Arvegård.

Här finns programmet: Kastlösa naturfestival 2016


14 augusti: Strandfynds-vandringar på två platser: Saxnäs Camping och Wikegårds semesterby.

Samling kl 14.00 vid receptionerna vid Saxnäs Camping respektive Wikegårds semesterby

Vi går längs havsstranden ett par timmar, ser vad vi hittar av växter och djur och kanske skräp (som vi givetvis tar hand om) samt pratar om havsstrandens ekologi. Guidning av Jan Herrmann och Börje Ekstam, vattenekologer och aktiva i Ölands Vattenråd.

Vandringarna är ett samarrangemang mellan Ölands Vattenråd och Ölands Naturskyddsförening

Här finns en affisch: Strandfynds-vandringar

————————————————————————————————————————–

27 augusti: Vårdkasar i samarbete med Ölands vattenråd. Platser kommer senare.

————————————————————————————————————————

Fler programpunkter kan komma senare.