Programpunkter 2019

Mossor på Alvaret och i Skåne

24 februari, 12-13 och 15-17 Strömstedtsalen på Ölands folkhögskola Torbjörn Tyler, mossexpert från Lund, berättar om mossor på Alvaret (12-13) och floraförändringar i Skåne (15-17). Samarr. med Ölands Botaniska Förening. Info: Liselotte W. W. 0730-582377 liselotte.w.w@gmail.com

Strandstädningstävling      

1- 30 mars, valfri tid Städa din favoritstrand – delta i utlottning av fina priser. Anmälan genom att senast 30/3 skicka en bild på det du städat, platsens namn (måste inte vara en strand!), städarnas namn med mailadress och tel.nr till oland@naturskyddsforeningen.se. Dragning på Årsmötet, alla närvarande får diplom! Bilderna blir en ”utställning”, som presenteras på årsmötet och kommer på hemsidan och Facebook. Info: Liselotte Wetterstrand W.  Se även på hemsidan https://oland.naturskyddsforeningen.se.

Föreläsning ETT HÅLLBART LIV!

Tisdag 5 mars 18-19  Emmaboda församlingshem Arr: Emmaboda NF, Johanna Ståhl är hållbarhetsjournalist, föreläsare och författare till boken Ett hållbart liv, Naturskyddsföreningens årsbok 2018. I föreläsningen berättar hon om tankarna bakom boken. Hon ger lite tips om bra sätt att inspirera och agera mer hållbart och tipsar till hur man kan arbeta vidare med bokens hjälp. För samåkning kontakta Stina, Mattias eller Jan? (se styrelselistan)

Kvistig vandring för knopp och själ

Söndag 17 mars 10-12  Station Linné. Knopparna på träd och buskar lär vi oss av Lisa Tengö. Kläder för ute-vandring! Info: Börje Ekstam och Lisa Tengö 076-1147630 lisa.tengo@folkbildning.net

Vill du vara med och skapa en studiecirkel?! 

Lördag 23 mars 15-17  Färjestadens bibliotek. Vi utgår från boken ”Ett hållbart liv” (se 5/3). Cirkeln kör vi i höst via Studiefrämjandet, och gör nu en egen studieplan! Ta gärna med skrivdon och egen mugg (vi fikar). Info/kontakt: Liselotte Wetterstrand W. 0730-582377 liselotte.w.w@gmail.com

Årsmöte (kretsstämma)                         

Söndag 31 mars 16-19   Strömstedtsalen på Ölands folkhögskola. Årsmöte och föredrag om Carl von Linné, av naturfotografen Josefin Nilsson. Därefter kaffe/té och smörgås. Stadgeenliga förhandlingar och dagordning, se hemsidan. Info: Jan Herrmann 070-6781989 jan.herrmann@lnu.se

Fagning av Rune Jons äng

Lördag 13 april 09.00  Mellan Skogsby och Kalkstad (liten P-plats finns mellan dessa). När fagningsrosen (vitsippan) blommar är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med egen räfsa och fika. Samarr. med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö 076-1147630 lisa.tengo@folkbildning.net

Vårvandring

Måndag 22 april 10.00 Samling vid Station Linné. Vi möter våren på alvaret söder om stationen. Medtag fika. Avgift 50 kr för icke medlem i föreningen. Samverkan med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö 076-1147630 lisa.tengo@folkbildning.net

Klimatomställningen– omfattande, nödvändig och möjlig Världsbokens dag – Staffan Laestadius

Lördag 27 april 14.00-16.00 Borgholms bibliotek. Staffan Laestadius är aktuell med boken ”Klimatet och omställningen”, en ytterst angelägen fråga. Kom, lyssna och diskutera! Samarr. med Borgholms bibl. Info: Börje Ekstam 0485-77424 borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se

Länsstämma

Söndag 28 april 09.30-16/17 Allégården, Kastlösa. Ölandskretsen är värd för årsmötet i Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Program kommer på vår hemsida, troligen på fm exkursion ut på Alvaret med Pav Johnsson m.fl. och på em årsmötet, mellan dem lunch, samt fika först och sist på dagen. Dagordning m. m. kommer på hemsidan. Info: Jan Herrmann 070-6781989 jan.herrmann@lnu.se

Trollskogens nya naturum

Söndag 12 maj 10.00 Trollskogen. Ölands nya naturum vid Trollskogen invigs i påsk, och nu får vi en förevisning av föreståndaren Stina Nilsson, och sedan kan man strosa runt bland trollen. Info: Stina Nilsson 073-3507100 stina@naturguide.nu

Skådarskolans Gökotta

Lördag 18 maj 9-11 Samling Södra lundparkeringen, Ottenby Naturreservat. Familjeaktivitet, samarr. med naturum Ottenby. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström. 0730-582377 liselotte.w.w@gmail.com

Biologiska mångfaldens dag

Onsdag 22 maj em-kväll Station Linné och Ölands folkhögskola. Se mer på vår hemsida, även på www.stationlinne.se. Info: Pav Johnsson 070-5178980 pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Naturafton

Onsdag 5 juni 18 – c:a 20.30 Gråborgs by. Vandringar i Gråborgs ängar med Pav Johnsson och Börje Ekstam. Fika kommer att finnas. Årets Ölandsfotograf presenteras. Tipspromenad börjar kl 18. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström 0730-582377 liselotte.w.w@gmail.com

Vilda blommornas dag

Söndag 16 juni 10.00 Vickleby, samling vid P-platsen över vägen från kyrkan. Samarr. m Ölands Botaniska Förening. Info: Åsa Bodenmalm 0485-34876 asa@jpfagelvind.se

Vernissage: Utställning av Årets Ölandsfotograf

Måndag 1 juli 13-14 Borgholms turistbyrå, Storgatan 1. Pristagaren presenteras på Naturafton 5/6, bilderna hänger hela juli på Borgholms turistbyrå, under augusti på naturum Ottenby, sedan troligen till Källa, till Skördefesten där prisutdelning sker. Info: Staffan Arvegård 073-3981198 staffan.arvegard@gmail.com

Slåttergille i Rune Jons äng

OBS ändrad dag: Söndag 14 juli  09.00 (om vädret blir dåligt kan datum ändras, kolla hemsidan) Mellan Kalkstad och Torslunda (Liten P-plats). Praktisk naturvård, medtag gärna fika, lie och/eller räfsa, möjlighet till slipning kommer att finnas. Samarr. med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö 076-1147630 lisa.tengo@folkbildning.net

Fladdermus-afton 23/8 vid Skedemosse

Kl. 20  Alexander Eriksson introducerar dessa vanliga men ganska okända djur. Framåt 9-snåret går vi ut och lyssnar efter områdets arter av fladdermöss, i ca 1,5 tim. Men redan kl. 19 kan Du delta i bryggeribesök med ölprovning. Mer info om karta, priser och anmälan (med Swish helst senast 20/8) på https://oland.naturskyddsforeningen.se/2019/08/11/fladdermus-afton-23-8-vid-skede-mosse/. Samåkning: 18.15 från Träffpunkt Öland, 18.30 från ICA Borgholm.

Höstbål vid Östersjön

Lördag 31 augusti Denna kväll varje år tänds eldar runt Östersjön, för att visa att vi har detta hav tillsammans, i samarbete med Ölands vattenråd. Håll utkik på vår hemsida. Info: Jan Herrmann 070-6781989 jan.herrmann@lnu.se 

Kastlösa Naturfestival INSTÄLLT

Lördag 14 september var det tänkt, men tyvärr inställd i år. Info: Staffan Arvegård 073-3981198 staffan.arvegard@gmail.com

Natursnokarna vid Trollskogens naturum

Lördag 21 september 11-14 letar vi svamp. Samling vid Trollskogens naturum. Info: Stina Nilsson 073 – 350 71 00 stinanaturguide@gmail.com

[ Natursnokar = Naturskyddsföreningens verksamhet för barn och föräldrar, dvs ALLA” ]

Miljövänliga veckan på Öland!

Tyvärr INSTÄLLT

Lördag 5 oktober 12-14 Ölands köpstad. Vad händer då? Jaaa, det blir en överraskning! Årets tema är ”fixa grejen” – Har du lagat nå´t? Ta med det eller skicka en bild!  oland@naturskyddsforeningen.se) Kan du laga något? Kom och visa! Info/kontakt: Mattias Karlsson 076-1074324 dilevafan@hotmail.com

Spännande mossor på norra Öland

Söndag 13 oktober. Start från Träffpunkt Öland i Färjestaden 9.15 / Sandviks kvarn 10.00. åter ca 13.00 vid träffpunkten. Med Crister Albinsson letar vi vanliga och rara mossor på alvar och klint. Samarr. med Ölands Bot. För. Info: Börje Ekstam 0485-77424 borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se

Författarafton med Claes Siöstedt

Onsdag 16 oktober 19-21 Borgholms bibliotek. Claes Siöstedt från Västerviks Naturskyddsförening berättar ur sin nya bok ”Vart tog du vägen drottning Kerstis kråka?”. Samarr. med STF och Borgholms bibliotek. Info: Börje Ekstam 0485-77424 borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se

Strandstädning i Kårehamn

Söndag 20 oktober 10-12 Samling i början på hamnplan. Håll Sverige rent-kampanjen genomför standardinsamlingar på ca tio platser i Sverige, Kårehamn är en av dessa. Vi hjälper till, och kan se fåglar och få frisk luft! Info: Bengt Andersson 0485-732 35 vasa49@telia.com

Julmarknad på Skäftekärr

Fre-Lör 1-2 november Vi säljer fågelholkar till barn och vuxna, och gör reklam för vår förening. Info: Börje Ekstam, som ordnar tider m.m. 0485-77424 borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se