Slåtteräng

Slåtteräng är en mycket sällsynt växtmiljö på dagens Öland men hyser flera ovanliga arter. Att sköta en slåtteräng på traditionellt sätt är tidskrävande. På våren ska hela ängen noggrant räfsas så att löv och kvistar tas bort (fagas). Under tillväxtperioden fram till slåttern får ängen inte beträdas. Slåttern sker oftast i andra halvan av juli. Sedan ska höet ligga kvar för att torka innan det bärgas. Efter detta sker lövtäkten (hamling) av främst ask och hassel. Löven var tidigare ett värdefullt tillskott som vinterfoder till djuren. Efterbete sker sent på säsongen (september). Bruksordningen ger en utarmning av jorden och bortförseln av näringsämnen gör att floran blir speciellt anpassad till de tuffa förhållandena som råder. Korskovall, klasefibbla, späd ögontröst, ängsvädd (speciell tidigblommande form), brudsporre, svinrot, slåtterblomma och hartmansstarr är några av arterna i den öländska slåtterängen. Slåtterängar kan du se vid Lilla Horns lövängSödra Greda löväng och Gråborgsängen.

Källa: Ölands Botaniska Förening