Om GC-vägen Skärlöv-Solberga

En utredning föreligger angående möjligheter och utförande av en förbättrad GC-(gång och cykel)-väg mellan Skärlöv och Solberga. ÖN anser att anläggande av en sådan är i huvudsak bra, enligt nyligen inskickat yttrande, för de viktigaste synpunkterna se även nedan.

Vi finner det positivt att ytterligare en sträcka av cykel- och gångväg nu kan anläggas, med det långsiktiga målet att få en bra möjlighet till naturnära cykling på en väg av god kvalitet, och skild från övrig trafik. Allt bättre cykelvägar torde också gynna fossilfria transporter, öka tillgängligheten till vår natur och därmed en hållbar turism.

Sträckningen är till största delen planerad att gå på den gamla banvallen, delvis kanske snarast en form av ruderatmark på ditschaktat material. Samtidigt är det bra att utnyttja järnvägsbanken för GC-väg, det bidrar till kulturhistorisk kontinuitet och ett extra upplevelsevärde. Höjden blir i huvudsak på samma nivå som den nuvarande banvallen, så den kommer knappast att störa landskapsbilden.

Viss tveksamhet uttrycks angående om den verkligen måste vara tre meter bred och om den måste beläggas med asfalt, samt uttrycks förhoppning att en del mindre vanliga växter kanske kan flyttas eller kompensationsgnynas på annat håll.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.