Stråförkortningsmedel i svenskt öl?

Kan reproduktionsstörande stråförkortningsmedel bli aktuellt att använda vid tillverkning av svenskt öl?

Nu är det dags för oss konsumenter att köpa ekologiskt öl för att förhindra en ökad användning av misstänkt farliga bekämpningsmedel inom jordbruket.

Sedan 2011 har EU tvingat Sverige att tillåta stråförkortningsmedel, som tidigare varit förbjudna i Sverige, att användas vid spannmålsodling. Nu kan dessa preparat få en ökad användning, bl a inom maltkornsodling för öl- och malttillverkning. Preparaten misstänks orsaka reproduktionsstörningar och problemet är att substanserna finns kvar i kärnan vid skörden. Höga resthalter, högt över tillåtna gränsvärden, har nyligen har påvisats i spannmål från EU. Om användningen i maltkornodlingar kommer att öka eller ej beror nu på marknadens reaktioner, d v s ansvaret flyttas över på bryggeriernas inköpare och på butikskunderna!

Användningen i Sverige har hittills begränsats av att Axa och andra svenska kvarnar vägrar köpa spannmål som behandlats med preparaten. Mälterier och etanol­industrin uppges för tillfället acceptera stråförkortningsmedlen.

Många bryggerier köper sin malt från samma mälteri, Vikingmalt. Dessa uppger att de har anpassat sig till EU-kraven och därmed numera tillåter stråförkortningsmedel. Lantbrukaren ska på begäran från Vikingmalt uppge om de använt stråförkortningsmedel. De gör även regelbunden stickprovskontroll och har inte upptäckt några mätbara värden. Enligt Vikingmalt används preparaten främst i råg och eftersom svenska maltkornsodlare inte använt stråförkortningsmedel tidigare så finns det egentligen ingen anledning att stråförkorta de stora maltkornsorter som finns i bruk. Man har inte fått några krav från bryggerierna om förbud av användning av stråförkortningsmedel.

Enligt Systembolaget är det endast de som tillverkar ekologiskt öl som inte tillåter stråförkortningsmedel.

Inom Europa odlas maltkorn framför allt i Storbritannien. Där har inte stråförkortningsmedel varit förbjudna. Klormekvat används där i korn och förekommer med höga resthalter.

Enligt Kemikalieinspektionen står användningen i strid med målsättningarna i det svenska handlingsprogrammet för Hållbar användning av växtskyddsmedel. Sverige har tidigare tillåtit en mycket begränsad användning i råg, som inte bedömts ge några risker för konsumenterna. Nu kan betydligt högre nivåer bli aktuella.

Med nya odlingsvillkor prövas naturligtvis också nya maltkornsorter som är beroende av stråförkortningsmedel, vilket i sig kan öka användningen av dessa. Preparaten kan även orsaka ett ökat kväveläckage till vatten genom att stråförkortningsmedel medger en intensivare gödsling.

Det är dags för oss konsumenter att agera så att öltillverkarna ställer krav på att korn ska odlas utan stråförkortningsmedel.

Börje Ekstam

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.