Året på ängen 2015

Under året har arbetet med att restaurera Rune Johns äng fortgått och man kan börja se resultat. Glädjande är att gruppen som arbetar med ängen vuxit. Samarbetet mellan Torslunda hembygdsförening och Ölands naturskyddsförening fortsätter.

Röjning: Året började med att vi röjde på ängen den 3:mars. Uppslutningen var god med gamla trogna deltagare från ängskommittéen, några nya från hembygdsföreningen och några från Ölands Naturskyddsförening. Ungefär samma grupp (ca 15 personer) återkom vid de flesta av våra aktiviteter.

Röjning i Rune Johns äng

Den 23:e mars brändes allt ris från röjningar under vintern, gruppen var då förstärkt med deltagare från Ölands Folkhögskolas asylgrupp. Ledare för denna grupp är Malin och Matthieu Vrijman.

Fagning: Den 28:e mars var det dags för fagning, allmänheten var inbjuden till denna dag, det var i stort sätt samma personer som deltagit i röjningen. På skärtorsdagen, den 2:a april fagade vi tillsammans med elever från Torslunda skola. Cirka 20 elever med lärare deltog i fagningen. Eleverna fick en kort presentation av ängen, dess skötsel och dess kulturella betydelse. Dagen avslutades med korvgrillning. En trevlig dag både för gamla och unga.

Rune Johns äng 1 mars 2015

Den 18:e juni slogs ängen det vill säga det var dags för slåtter. Sven och Siv hade slagit stigar tidigare och Sven och Tommy hade också förberett slåttern med att köra med slåtterbalk på några områden. Allmänheten var inbjuden och idag slogs med lie på själva ängen.  Vi räfsade i strängar som vändes efter ett par dagar. Därefter körde Bertil hem höet för att använda som foder.

Slåtter i Rune Johns äng 2015

Den 17:e oktober samlades vi för efterslåtter. Vi utförde också en del röjning. Höet som slogs nu var inte särskilt värdefullt, vi spred ut det på marken söder om ängen.

Under året har det stormat rejält och flera träd har blåst ner på ängen. Träden har tagits om hand av Bertil och Thorsten. Thorsten har också tagit ner en hel del döda träd och en del lönnar. Syftet är att öppna upp och släppa in mera ljus. Tommy ansvarar för vilka träd som ska avverkas.

En extra röjningsdag på grund av stormarna anordnades i slutet av november.   Ris och grenar brändes den 18:e december en solig, vacker dag.

Risbränning 3

En vandringsled från Station Linné har gjorts i ordning under året, leden går i kanten av ängen. Vi har diskuterat hur samarbetet med Station Linné ska gå till. Vi har också under året diskuterat hur parkeringen kan ordnas på bästa sätt. Under våren iordninggjordes en rastplats och vi har diskuterat huruvida vi ska utöka med fler sittplatser av enkel modell.

Vi har efterlyst gamla liar under året men ej fått något gensvar.

Under augusti besökte ett tiotal medlemmar ur ängskommittéen Långören i Blekinge och de ängar som finns där. Långörens hembygdsförening vill gärna göra ett besök hos oss under 2016.

2015 var sista året för 5-årsansökan och nästa år måste vi ansöka på nytt.

Styrelsen för ängskommittéen har haft ca fem möten under året för att planera arbetet med ängen.

Lisa Tengö

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.