Januari – Biogas – ett sätt att göra något här och nu

Det finns de som ivrigt diskuterar vilket som är det allra bästa fordonsbränslet och oftast landar de i att elbilarna kommer ta över på våra vägar inom kort. Någon brukar då också våga hoppas på att vätgasen ska bli billigare och tillgänglig för alla. Och visst ska vi jämföra och se vilka egenskaper, utsläpp och livscykelpåverkan som varje bränsle har och vi ska välja de som har den minsta samlade miljöpåverkan med rimliga kostnader för infrastruktur. Vi ska utveckla och förbättra. Det är rätt. Det som är inte är rätt är att vänta – vänta på det optimala bränslet och till dess sitta still. Vi måste ställa om. Ställa om nu. Mer säkert än sakta. Var och en. Problemet är att de olika alternativen ofta ställs mot varandra med argumentet att det ska komma något bättre längre fram. Detta leder till att många fortsätter med de fossila bränslena fast det finns hållbara alternativ inom räckhåll – här och nu.

Vi som ser biogasen som en del av omställningen och som en av flera olika förnybara källor, vill öka kunskapen om detta relativt okända bränsle och om den nytta som biogasen skapar utanför bilmotorn eller bränslepannan.

Biogas är lokalproducerat, hållbart och enkelt. Lokalproducerat för att det görs av organiskt material från bygden. Ofta är det gödsel och matavfall men kan också vara exempelvis slakteriavfall, rester från livsmedelsindustri eller fiskrens – nästan alltid restprodukter som ändå behöver hanteras. Det finns redan idag biogasproduktion i Kalmar län och produktionen kan utökas när efterfrågan på biogas stiger. Biogas är hållbart eftersom det har minst 90 % mindre koldioxidutsläpp än fossilt bränsle som bensin och diesel och den koldioxid som bildas vid förbränning är förnybar, eftersom den redan finns i det organiska materialet och alltså inte höjer halterna i atmosfären.

Biogas är en del av ett cirkulärt system där vi även tar vara på biogödseln, alltså det som blir kvar när biogasen utvunnits ur ditt gamla bananskal och från komockan. Biogödseln är intressant för lantbrukaren då det har samma eller bättre näringsegenskaper och dessutom luktar mindre än ”vanligt” gödsel. Biogas är således också hållbart för att det skapar lokala arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd med aktiva lantbruk. Slutligen är biogas även enkelt. Den kan användas för att ersätta gasol och naturgas inom processindustrin och för att ersätta fossila bränslen i både bilar, bussar, lastbilar och båtar. Det är beprövad teknik och det finns fordon i olika storlek och utformning till priser som inte avskräcker. Räckvidden är god, ofta runt 35-40 mil på en personbilstank, och skulle det krisa finns det en reservtank för bensin.

I Kalmar kommun och i flera andra kommuner i länet finns det goda förutsättningar att producera mer biogas än idag. I södra Kalmar kommun, med orter som exempelvis Ljungbyholm, Påryd och Tvärskog, det vi kallar Södermöre, har Kalmar kommun just startat ett biogasprojekt. I området finns många lantbruk och många aktiva lantbrukare med olika typer av matproduktion, mjölk, nötkött, gris, kyckling, ägg och växter såklart. En salig blandning kan tyckas men också väldigt bra när det, som nu, finns planer på gemensam produktion av biogas. I november bjöd Kalmar kommun in till ett stormöte för lantbrukarna i området för att redovisa en kartläggning, som kommunen finansierat, av gödselmängder och intresset för att samverka. Om man skulle göra biogas av all den gödsel som de 25 största gårdarna i Södermöre producerar skulle det kunna bli bränsle för cirka 3000 fordon på ett år. Uppskattningsvis är det ungefär lika många bilar som finns i Södermöre och området skulle alltså kunna bli självförsörjande på den egna lokala gödseln, det bruna guldet!

Vägen dit är förstås lång och går förmodligen en snirklig väg – via fler karteringar och utredningar, lokaliseringsprövningar och tillståndsansökningar med mera. Den viktigaste förutsättningen för att börja denna resa är dock lantbrukarnas inställning och intresset för att samverka.

På Öland finns det externa intressenter som vill ta hand om gödsel för biogasproduktion, men ännu är inget klart. Två bolag har bildats på Öland för att föra samtal med intressenter.

Trots allt är det en bra devis att under milen, skippa bilen

Strax innan jul kom en statlig utredning kring biogas som föreslår nya statliga stöd till biogasproduktion, särskilt till biogas som görs av gödsel och biogas som uppgraderas till fordonsbränsle. Om stöden blir verklighet har förutsättningarna för att etablera biogasproduktion aldrig varit bättre. Några förutspår en verklig explosion i produktion av förnybart bränsle, vilket ju också är nära nog en förutsättning för att Sverige, eller Kalmar län eller Kalmar kommun för den delen, ska kunna genomföra den viktiga omställningen som behöver ske i samhället. När kollektivtrafikens bussar i länet började köra på biogas säkrades en viktig efterfrågan som tryggar nuvarande biogasproduktion i länet och Kalmar län blev världskänt för sin vågade och tydliga upphandling. Visst vore det häftigt om Kalmar län kan fortsätta vara en förebild och maximera den cirkulära tanken med biogas? Samla in mer av gödseln, samverka och samproducera vårt eget bränsle? Om privatpersoner kunde stoltsera med sitt bränsleval och kanske färjorna till Öland kunde köras på våra potatisskal!

Hur kan vi som bor eller arbetar i Kalmar län påskynda denna utveckling? Jo, för att utvecklingen ska gå genom hela samhället måste vi individer också göra konkreta klimatsmarta val i vår vardag. Igen; var och en och hellre säkert än sakta. En relativ enkel sak att göra för att förbättra sitt personliga, eller sitt företags, klimatavtryck är att investera i en biogasbil nästa gång bilbyte är aktuellt. Och tanka den med biogas självklart. För mig och min familj är det ett val vi aldrig ångrat. För all omställning handlar ju om att börja med sig själv, först därefter kan man tipsa andra. Ju fler vi är som tänker så, desto snabbare går utvecklingen.

Elvira Laneborg, miljöutvecklare Kalmar kommun

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.