Vårt behov av skog – funderingar i mars 2020

 


Svenskar lär ha en sällsynt stark dragning till naturen, vi söker och uppskattar det lugn som vistelse i naturen kan ge. Det är då ofta skogen, vattnet eller fjällen vi söker oss till, för övrigt de tre vildmarksmålen i TVM, ungdomsorganisationen i Friluftsfrämjandet. Dessa tre miljöer ger många i vårt land många fina upplevelser, lockar hit många besökare från andra länder och har gett även mig otroligt många värdefulla upplevelser.

Skogen är tveklöst grunden för det välstånd vi idag har, till skillnad från fattig-Sverige för ett par sekel sedan, för all del tillsammans med naturresurserna malm och vattenkraft, och dessa tre resurser har ju interagerat och gett en formidabel ekonomisk tillväxt och dessutom utveckling av en högteknologisk industri. Men det är många ”önskemål” och förhoppningar som idag ställs på resursen SKOG.

Traditionellt ger skogen trävirke och pappersmassa, fortfarande två viktiga exportvaror. Idag ställs stora förhoppningar att skogen ska ge långsiktigt hållbar tillgång på biobränsle i olika former. Dessutom fungerar skogens biomassa som en mycket värdefull koldioxidsänka, även om meningarna går lite isär vilken form av skogsbruk som är mest gynnsamt för detta ansvar. Givetvis betyder andra delar av jorden mer genom större skogsarealer, men lilla Sverige ska genom föredöme och kunnande försöka influera länder där man idag avverkar rent besinningslöst.

Skogen tillhandahåller även en mängd andra viktiga ekosystemtjänster, såsom reglering av nederbörd genom att ingå i vattnets storskaliga kretslopp, ge foder till djur, rena färskvatten, förse oss med bär och viltkött, buffra mot extrema väderhändelser genom stabilisering och minskad erosion. Och som sagt, en grund för mångas rekreation och turism, vilket kan ge betydande inkomster, och är dessutom en kulturell plattform.

Räcker skogen till för allt detta? Och kan det dessutom kombineras med att garantera en hög biologisk mångfald och en rekreationsvänlig miljö, med alla de former av naturturism vi idag ser, varav alla kanske inte ens är optimalt ”miljövänliga”. Vi ser ju allt som oftast rapporter om hur fina ”urskogsliknande” skogsområden mer eller mindre skövlats av t.ex. Sveaskog eller Södra, till och med ibland med Skogsstyrelsens välsignelser, trots att nog i flera fall ansvariga vet att de är fel begångna. Men man verkar inte lära sig, och/eller inser inte att i det praktiska utövandet av modernt skogsbruk de verksamma handlar mot bättre vetande, eller inte ens vill veta.

Vi står idag inför två̊ mycket stora utmaningar: en klimatkris av globala mått och en kris kopplad till en rekordsnabb utarmning av den biologiska mångfalden. Skogsekosystemen behöver stärkas för att möta bägge dessa utmaningar. Men istället för att det hållbara nyttjandet, skyddet, skötseln och restaureringen av skogen ökar, sker på̊ många håll i Sverige och hela världen motsatsen: skyddet försvagas, avskogningen ökar, och brukandet är långt ifrån hållbart. Och istället för att stärka ekosystemens motståndskraft för att klara ett klimat i snabb förändring, fortsätter vi i stora delar av världen med ett skogsbruk präglat av stora, ensartade planteringar av likåldriga bestånd.

Smålandsskog – för produktion eller rekreation?

Vad har då detta med Öland att göra? Ja, dels har vi faktiskt i landskapet Öland en del skogsområden som tveklöst kunde hanterats bättre, dels ska vi visa en solidaritet med vad som sker på fastlandet, både i Småland och uppåt landet. Det händer ju att vi i olika syften uppsöker ”riktiga skogar”, och då vill vi ju inte se granåkrar eller kalhyggen. Dessutom är ju åtgärder som motverkar de hotfulla klimatförändringarna ett starkt nationellt och globalt intresse.

Jag är visserligen ganska ny i aktivt styrelsearbete inom Naturskyddsföreningen, men miljöfrågor har jag egentligen alltid sysslat med, från Fältbiologerna på 60-talet, genom decennier av ekologiundervisning till idag föreningsarbete. Och jag ser faktiskt ingen viktigare enskild fråga än hur vi tar hand om skogen, även om denna fråga är oerhört komplex. Detta måste på något sätt innebära att använda skogen optimalt för både dess bästa, särskilt dess mångfald som ett hållbart nyttjande för människans fortlevnad.

Vad tycker ni, kära läsare?
Vad ska (eventuellt) prioriteras?
Ska vi från Öland engagera oss mer i skogsfrågor?
Behöver vi öka vår kunskap om dessa ting?
Hör gärna av er!!!

Jan Herrmann / ordf.

Tillägg 6 mars: Läs om hotet mot Försjöns (norr om Fliseryd) värdefulla skogsmiljöer dels HÄR, dels HÄR.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.