Juni – Det spännande vattnet

Vatten på Öland ger upphov till så mycket spänning, och nu talar jag inte om ytspänning utan en inte alltid särskilt angenäm spänning.

Som enskild brunnsägare är (an)spänningen stor att drabbas av att brunnen sinar framåt augusti-september. Som leverantör till det kommunala dricksvattennätet finns det inga garantier, bara väl tilltagna och förebyggande åtgärder att vattnet ska räcka om sommaren och hösten (eller nästa år) blir torr. Som genomförare av vattenvårdsåtgärder är det spännande att se om de restaurerade våtmarken kommer fungera som det är tänkt och beräknat. Som brukare och förvaltare av odlad jord kan spänningen bli övermättad av att se ett insått fält översvämmat under våren eller när regnprognosen ständigt flyttas tio dagar framåt en varm sommar.

Vatten är livet. Utan vatten kan inga organismer överleva. Inte något liv. Det, om någonting, är ju en spännande tanke att fundera på.

Vi stannar ett ögonblick och reder ut begreppen grundvatten och ytvatten. Allt grundvatten och allt ytvatten som finns på Öland får vi mest genom regn och snö som faller höst och vinter. Regnet och snön som smälter blir ytvatten som till en början letar sig ner genom marken. När marken är mättad börjar grundvattnet fyllas på och när grundvattenytan når tillräckligt högt upp börjar vatten porla i våra vattendrag. Man kan säga att våtmarkerna är själva gränssnittet mellan grund- och ytvatten. När vi kommit in i maj tar sedan växtligheten upp markvattnet och grundvattenbildningen avstannar.

När det gäller vattnet är det först nu, i juni, som vi har svaren hur det gick. Hur mycket regn och snö kom det? Hur mycket grundvatten hann bildas? Hur mycket vatten transporterades ut genom våra kanaler? Dessa svar hade vi gärna haft redan i september året innan, eller varför inte ett par år i förväg. Men det har vi inte, därför bjuder vårt vatten oss spänning.

Det blev en torr avslutning på 2022 och grundvattennivåerna var nere på mycket låga nivåer. Tack vare att november, december och januari gav normala eller till och med över normala mängder nederbörd, har grundvattnet fyllts på och vi får ändå tro att det finns grundvatten 2023. Men smolken i bägare är att både april och maj var rysligt torra och nederbördsfattiga vilket återigen gett en brist på markvatten för växter – både odlade och vilda.

I vattendraget Strömmen (Nedra Bägby) finns SMHI:s enda mätstation för vattenflöden på Öland. Mellan november 2022 till april 2023 rann det ut över 7 miljoner kubikmeter vatten. Det är ungefär 70 % av normalflödet.

Med en överslagsräkning är en ”normal” avrinning från Öland genom alla vattendrag ungefär 180 miljoner kubikmeter vatten. Om vi antar att det varit 70 % av flödet i alla vattendrag så har runt 120 miljoner kubikmeter vatten runnit ut i Östersjön. Som jämförelse producerar Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommuns VA 4 miljoner kubikmeter dricksvatten varje år…

Spänning, men inte bortom vår kontroll eller påverkan

Vi har under 200 års tid övertygat oss om att vi måste leda bort allt synligt vatten. Nu måste vi lära om och tänka om, inte minst för att ha en möjlighet att mildra effekterna av klimatförändringen. För vi kan långsiktigt förebygga och mildra vattenbristen i vårt landskap!

Genom att rehabilitera våra vattendrag och låta vattnet ta plats i landskapet igen kan vi förebygga och mildra effekten av torka OCH höga flöden. Om de utdikade våtmarkerna tillåts hålla vatten en längre tid på året får de omgivande markerna ofta tillgång till mer mark- och grundvatten och vi kan på så sätt få ett vattendrag som har ett mer naturligt flöde, så kallad flödesregim. Eller gör ett rätat vattendrag krokigt! Då sänks hastigheten på vattnet, vilket också bidrar till att mer vatten har möjlighet att blir kvar.

Det finns ett gammalt talesätt som lyder ” Torkans straffdom drabbar den som leder bort vatten”. Det är dyster så klart, men inte hopplöst. Låt oss tillsammans i stället värna, berika och stärka vårt landskap med att ta tillbaka de våta miljöerna för både vår och kommande generationers skull.

Ölands Vattenråd har gett ut en folder hur du kan gå till väga för att rehabilitera vattenmiljöer, bland annat hur utformningen behöver vara och lite andra saker att tänka på.

https://media.olands.vattenrad.se/2020/10/Fanga-vattnet-pa-land-2020.pdf

Glad sommar och ha alltid vatten i tankarna!

Kristin Bertilius

Källor:
Grundvattennivåer: https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/aktuella-grundvattennivaer/

Nederbördsdata: https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord

Vattenanvändning: https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/vattenanvandning/vattenuttag-och-vattenanvandning-i-sverige/pong/statistiknyhet/vattenuttag-och-vattenanvandning-i-sverige/

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.