Ny vikarie på Kansli Sydost

Elin Atlas-Björklund, Regional verksamhetskoordinator (vik.) Mitt namn är Elin Atlas-Björklund och jag kommer fram till sommaren 2017 vara vikarierande verksamhetskoordinator på Naturskyddsföreningens kansli Sydost. Jag är ny i Naturskyddsföreningen och känner att jag hittat hem, jag har träffat en del läns- och kretsaktiva och tycker det är fantastiskt att höra allas engagemang i globala, regionala och […]

Läs mer

Dokument till årsstämman 2016

Som tidigare meddelats håller Ölands Naturskyddsförening årsstämma söndagen den 20 mars kl 16.00 på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Klicka på läs mer så får du tillgång till Dagordning Årsstämma 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar

Läs mer

Årsstämma i ÖN

Söndagen den 20 mars kl 16.00 håller Ölands Naturskyddsförening årsstämma på Ölands Folkhögskola i Ölands Skogsby. Fältbiologernas nya ordförande, Minou Moon, kommer till årsstämman. Minou berättar om ”Fältbiologerna och miljökampen”. Välkommen!

Läs mer

Ät mindre kött – men ät svenskt kött

Med anledning av samhällsdebatten om vår köttkonsumtion har Naturskyddsföreningen gått ut med ”Frågor och Svar” kring detta, som vi tidigare länkat till på denna hemsida. Produktionen av kött i världen har ju otvivelaktigt en negativ inverkan på klimatet. Samtidigt har köttproduktionen från betesdjur i odlingslandskapet i Sverige en ytterst viktig funktion för biologisk mångfald och […]

Läs mer

Jordbruksverket svarar ÖN om uteslutning av Kalmar och Öland från Leaderprogrammet

ÖN har i en skrivelse protesterat mot att Jordbruksverket uteslutit Kalmar och Öland från lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet (Leaderprogrammet) 2014-2020. ÖN menar att detta kommer att få negativa konsekvenser för landsbygdsutvecklingen i ett område där behoven av lokal utveckling är stor. Jordbruksverket har nu svarat ÖN och förklarar att uteslutningen beror på penningbrist. I stället […]

Läs mer

December

Nu verkar det som om stormen Gorm har gjort sitt i våra trakter. Här i byn var vi strömlösa nästan ett dygn och det var precis nyss som vi fick tillbaka kontakten med omvärlden via Internet på riktigt. Man märker hur sårbara vi är. Nåväl det har inte gått någon nöd på oss, ved till […]

Läs mer