Mars – Nära Natur

Naturen från TV-soffan kan vara häftig, men är det lika kul när man kommer ut i den verkliga naturen? Jan Mikaelsson gör en betraktelse över detta och menar att, ja, det är det om vi tar oss tid att upptäcka naturen. Det är här Naturskyddsföreningen kan göra skillnad menar Jan, som ser det lokala engagemanget […]

Läs mer

Röjning i Rune Jons äng

Nu är årets första insats genomförd i Rune Jons äng – slåtterängen utanför Skogsby som vi tillsammans med Torslunda hembygdsförening sköter om på gammalt sätt. Innan konstgödslingens tid var slåtterängar vanliga eftersom de gav foder till djuren som i sin tur gav gödsel till åkrarna. Idag är slåtterängar sällsynta och därmed de växter som är speciella […]

Läs mer

Vattenvård på Öland

Nu pågår förberedelserna för en ny period i den så kallade vattenförvaltningscykeln, som syftar till att skydda och vårda våra vattenmiljöer. Öland är ett eget förvaltningsområde där vattenproblem ska identifieras och åtgärdas. För att det här arbetet ska bli bra så behövs synpunkter från alla med lokal kännedom om vattenförekomsterna. Därför har vattenmyndigheten i Kalmar […]

Läs mer

Föredrag av meteorolog Pär Holmgren

Pär Holmgren, aktuell med en ny bok om klimatfrågorna, berättar om utmaningarna och hur samhället behöver ställas om i hållbar riktning. Föreläsningen inleder vårt firande av världsbokdagen tillsammans med Borgholms bibliotek. Tisdag den 21 april 18.30 Plats Borgholms Bibliotek Per Holmgren talar på temat: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! Se […]

Läs mer

Fågelmatning i Beijershamn

ÖN bedriver fågelmatning i Beijershamn vintertid. Fågelmatningen, som sker till Rigmor Bohms minne, är uppskattad av både fåglarna och de människor som besöker platsen. Det ger t ex möjligheter att fotografera fåglar på första parkett. Matningen sker i bortre ändan av Beijershamns-parkeringen.

Läs mer