Vattenvård på Öland

Nu pågår förberedelserna för en ny period i den så kallade vattenförvaltningscykeln, som syftar till att skydda och vårda våra vattenmiljöer. Öland är ett eget förvaltningsområde där vattenproblem ska identifieras och åtgärdas. För att det här arbetet ska bli bra så behövs synpunkter från alla med lokal kännedom om vattenförekomsterna. Därför har vattenmyndigheten i Kalmar […]

Läs mer

Föredrag av meteorolog Pär Holmgren

Pär Holmgren, aktuell med en ny bok om klimatfrågorna, berättar om utmaningarna och hur samhället behöver ställas om i hållbar riktning. Föreläsningen inleder vårt firande av världsbokdagen tillsammans med Borgholms bibliotek. Tisdag den 21 april 18.30 Plats Borgholms Bibliotek Per Holmgren talar på temat: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! Se […]

Läs mer

Fågelmatning i Beijershamn

ÖN bedriver fågelmatning i Beijershamn vintertid. Fågelmatningen, som sker till Rigmor Bohms minne, är uppskattad av både fåglarna och de människor som besöker platsen. Det ger t ex möjligheter att fotografera fåglar på första parkett. Matningen sker i bortre ändan av Beijershamns-parkeringen.

Läs mer

Januari – Om att tänka globalt och agera lokalt

Så var vi inne i januari, ett nytt år och med nya tag. Det är nu styrelsen i ÖN träffas för att mejsla fram årets verksamhetsplan. Någon brist på idéer och angelägna miljöfrågor är det inte. Men många av frågorna är både storskaliga och komplexa. Klimatförändringar, miljögifter, hoten mot den biologiska mångfalden, övergödningseffekter och krympande fiskbestånd  i Östersjön för att ta några sådana […]

Läs mer

December – avslutning och omstart

I årets sista månad ska man kanske sammanfatta året som gått. Men man kan också se framåt och börja planera exkursioner för nästa vår och sommar. När jag inhandlat Thorsten Janssons bok Öländska gåtor samt En guide till Ölands växtvärld (Ölands Botaniska Förening) så var framtidsalternativet klart intressantast. Det och det och det måste jag […]

Läs mer

Röjning i Rune Johns äng

Samarbetet mellan ÖN och Torslunda hembygdsförening i Rune Johns äng fortsatte på söndagen 23 nov med röjning och nertagning av ruttna träd som kan falla över besökare. Veden tillfaller markägaren och riset eldades. I samband med röjningen bjöds vi på glöggparty av Siv Toresson. Det tackar vi särskilt för. Nu väntar vi på våren och […]

Läs mer

November – yes, gäss

Månadens krönikör: Anne Wilks Äntligen november. Årets mest lagoma månad. Inte för ljust, inte för blommigt, inte för mycket av allt. De sista flockarna av gäss har gett sig av med sitt kackel. Yes, nu är det lugnt och skönt. En svag dager och dimmor omsluter mig som en stor, trygg militärfilt. Innan det ljusnat […]

Läs mer