September – Promenader i Hörninge våtmarksområde Köpingsvik

Jag kom till Öland 1955 och ett par år senare kom jag i kontakt med Hörninge mosse. I mitten av 1950-talet byggde dåvarande Köpingsviks kommun ut vatten och avlopp i samhället Köpingsvik.

Vattentäkten var belägen i Köpingstall, grundvattnet stod extremt högt i den enorma sandfickan som inlandsisen bildade mellan bergklinterna som omger Köpingsviken. Det är den västra delen med mycket vatten som är ianspråkstagen. Den östra delen av Hörninge mosse och Skedemosse, som jag har vandrat en del i sedan 1958, är den enda kvarvarande delen av den våtmark som en gång var mycket omfattande. Det som är kvar av mossen omfattar idag cirka sjuttio hektar.

Öland lutar två grader mot öster så den naturliga avrinningen är mot Bredsättra med omnejd. Det fanns sju skvaltkvarnar från östra landsvägen ner mot havet i den bäck som avvattnade Skedemosse-området. Denna möjlighet använde allmogen nogsamt i sin vardag och förvaltade denna tillgång mycket väl, vilket det står att läsa om i Bredsättra sockenbok. Hela detta våtmarksområde har en spännande historia med många arkeologiska fynd av stort värde.

I Hörninge våtmarksområde kunde man se rariteter som svarthakedopping och svarttärna. Svarthakedoppingen och svarttärnan är dock borta sedan många år. Det är inte så ofta nu förtiden som man ser jorduggla där ute, däremot så har ängshöken under många år häckat i området. Sommargylling har varit synlig i området sägs det, om än kanske som tillfällig gäst.

På senare år har en ständig gäst varit Herr havsörn, mycket ståtlig. Detta våtmarksområde är mycket sevärt. Det lilla jag har pekat på är godbitar som har stuckit ut för mig. Vår och höst när det är sträckfågel, då är det en myckenhet av gäster, ofta många tranor och gäss. Gässen som är på väg söderut om hösten har ofta mycket att berätta för sin flock. Det är en upplevelse att sitta och lyssna utan att förstå. Det finns mycket fågel i området att titta på.

Tranor på sträck

För den som är intresserad av blommor är det en myckenhet av olika arter, det finns närmare tjugo arter av orkidéer i området. Alla är lika imponerande i sin prakt.

Under åren 2006–2007 utförde Agenda 21-gruppen ett större restaureringsprogram i våtmarken. Det röjdes och vandringsleder markerades, försök till att höja vattenståndet i mossen gjordes med byggandet av ett reglerbart överfall i utloppskanalen, men med klen framgång dessvärre.

2008 den sjunde juni återinvigdes mossen med de nya faciliteterna av Maria Larsson (KD). Hon var folkhälsominister så jag ansåg att det skulle kunna passa bra. Vi träffads på Strand Hotell tidigt på våren samma år och jag frågade då om hon kunde tänka sig att medverka. Ja tack blev svaret, om jag kunde visa henne en guckusko i blom. Just den finns inte i Hörninge mosse men Jan Erici hade några som stod i blom hemma i Långlöt, så vi fick börja där. Hans Berggren förgyllde invigningen med sitt kunnande och var tillika ciceron i mossvandringen. De som sysslade med röjning och iordningställandet av vandringslederna var Agenda 21-gruppen med tjänstemannen Bertil Lundgren i Borgholms kommun som tog tag i detta görande för att indirekt stödja vattentäkten.

Detta var möjligt med alla markägares goda minne och hjälp. Denna insats möjliggjordes som ett LONA projekt med staten via Länsstyrelsen, som bidrog med stöd till halva kostnaderna. Sparbanksstiftelsen och Borgholms kommun och BEAB bidrog till resterande kostnader. Total kostnad lite över en miljon kronor.

Agenda 21-gruppen var en politisk tillsatt arbetsgrupp, vi levde alltid under knapphetens stjärna. Vi var en liten grupp på endast fem personer, men med ett gemensamt intresse för vår natur och vattenfrågor. Vi var i synnerhet eldsjälar där samtliga hade en god miljö för ögonen.

Seppo Ekelund gjorde ett arbete som mynnade ut i ”Skedemosse vattenrike”; ett mycket lovvärt arbete. 1998-08-13 sade kommunfullmäktige ja till detta som motion. M hade tagit den under sina vingar och förde fram den. Mot detta beslut reserverad sig KD, KB och V. (§45/98kommunfullmäktige).

Handläggningstiden är inte med vändande post, det har strax gått 24 år sedan beslut i kommunfullmäktige, inget har hänt. Dessvärre var inte Agenda 21-gruppen så högljudd i budgetsammanhang, skaran som lyssnade hade ofta starkt nedsatt hörsel.

För att besöka Hörninge mosse: Åk igenom Hörninge by, det finns parkeringsplatser mellan byn och mossen. Eller från Köpingsvik mot Bredsättra. Första skylten står vid Öj gamla järnvägsstation. Nästa skylt finns efter skjutbanan på höger sida av vägen mot Bredsättra och ytterligare en nordost om mossen.

Kan varmt rekommendera Er ett besök i Hörninge mosse.
Vänligen
Sune Axelsson

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.