Ät mindre kött – men ät svenskt kött

Med anledning av samhällsdebatten om vår köttkonsumtion har Naturskyddsföreningen gått ut med ”Frågor och Svar” kring detta, som vi tidigare länkat till på denna hemsida. Produktionen av kött i världen har ju otvivelaktigt en negativ inverkan på klimatet. Samtidigt har köttproduktionen från betesdjur i odlingslandskapet i Sverige en ytterst viktig funktion för biologisk mångfald och […]

Läs mer

Jordbruksverket svarar ÖN om uteslutning av Kalmar och Öland från Leaderprogrammet

ÖN har i en skrivelse protesterat mot att Jordbruksverket uteslutit Kalmar och Öland från lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet (Leaderprogrammet) 2014-2020. ÖN menar att detta kommer att få negativa konsekvenser för landsbygdsutvecklingen i ett område där behoven av lokal utveckling är stor. Jordbruksverket har nu svarat ÖN och förklarar att uteslutningen beror på penningbrist. I stället […]

Läs mer

December

Nu verkar det som om stormen Gorm har gjort sitt i våra trakter. Här i byn var vi strömlösa nästan ett dygn och det var precis nyss som vi fick tillbaka kontakten med omvärlden via Internet på riktigt. Man märker hur sårbara vi är. Nåväl det har inte gått någon nöd på oss, ved till […]

Läs mer

Vattenvård på Öland

Nu pågår förberedelserna för en ny period i den så kallade vattenförvaltningscykeln, som syftar till att skydda och vårda våra vattenmiljöer. Öland är ett eget förvaltningsområde där vattenproblem ska identifieras och åtgärdas. För att det här arbetet ska bli bra så behövs synpunkter från alla med lokal kännedom om vattenförekomsterna. Därför har vattenmyndigheten i Kalmar […]

Läs mer